Aktywne Rady Społeczne II

Aktywne Rady Społeczne II

Celem projektu jest wzmocnienie na Ukrainie roli rad społecznych będącymi ciałami dialogu władzy ze społeczeństwem. Najważniejsze działania to: dwie wizyty studyjne ukraińskich delegacji w Polsce, wydanie Poradnika Modelowej Rady Społecznej, powołanie nowych i wsparcie merytoryczne istniejących rad społecznych, organizacja I Forum Rad Społecznych.
Tak dla pracy

Tak dla pracy

Projekt skierowany do osób po 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych na terenie powiatów białostockiego, sokólskiego oraz miasta Białegostoku. Proponujemy bezpłatne doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe: Spawacz metodą MIG, Operator obrabiarek CNC, Pomoc kuchenna oraz pośrednictwo pracy i staże zawodowe. Zapewniamy stypendia szkoleniowe, stypendia stażowe, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, badania lekarskie, szkolenia bhp, ubrania robocze i ubezpieczenie. Trwa rekrutacja - ZAPRASZAMY!
Poznaj polski, poznaj Polskę - edycja II

Poznaj polski, poznaj Polskę - edycja II

W ramach projektu "Poznaj polski, poznaj Polskę - edycja II" kontynuujemy pracę nad pierwszą darmową platformą e-learningową umożliwiającą darmową naukę j. polskiego dla osób rosyjskojęzycznych. W ramach drugiej edycji projektu tworzymy poziom B2, ukraińską wersję platformy umożliwiającą naukę dla osób z Ukrainy, mobilną wersję platformy dostępną na tabletach oraz smartfonach, jak również dodatkowe moduły ćwiczeniowe.
SZANSA W INTEGRACJI

SZANSA W INTEGRACJI

Projekt realizowany przez Fundację OKNO NA WSCHÓD w partnerstwie z Powiatem Hajnowskim oraz Gminą Miejską Hajnówka w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2018 r. 100 mieszkańców/nek Hajnówki otrzyma wsparcie w ramach reintegracji społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej, jak również szkolenia i staże zawodowe oraz zajęcia sportowe, w świetlicach dziecięcych i młodzieżowych dla dzieci. Rekrutacja odbywa się w II turach - ZAPRASZAMY!
Krok do kariery

Krok do kariery

Działania w projekcie Krok do kariery realizowanego z ramienia Białostockiego Centrum Wsparcia Studentów ze Wschodu również kierowane są do osób ze Wschodu studiujących na białostockich uczelniach wyższych. W ramach projektu Centrum oferuje udział w doradztwie zawodowym oraz w bezpłatnych szkoleniach ułatwiających wejście na polski rynek pracy.
Kierunek Adaptacja II

Kierunek Adaptacja II

W ramach projektu Kierunek adaptacja (edycja II) Fundacja kontynuuje działalność pierwszego w Białymstoku Centrum Wsparcia Studentów ze Wschodu. Konsultanci Centrum udzielają bezpłatnych porad dla osób ze Wschodu studiujących, bądź chcących podjąć naukę na białostockich uczelniach. Oprócz tego Centrum oferuje udział w bezpłatnych kursach języka polskiego, wyjazdach edukacyjnych oraz w wolontariacie.
Study Tours to Poland

Study Tours to Poland

W ramach projektu Study Tours to Poland Fundacja cyklicznie organizuje wizyty studyjne w Białymstoku dla studentów z Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii. Studenci podczas wizyt dzięki przedstawicielom administracji rządowej, samorządów lokalnych, liderom organizacji pozarządowych, przedstawicielom biznesu, nauki i kultury mają możliwość poznać polski dorobek w zakresie demokratycznych i wolnorynkowych przemian, budowy państwa prawa i doświadczeń „polskiej drogi” do członkostwa w Unii Europejskiej.
Fundacja OKNO NA WSCHÓD

Fundacja OKNO NA WSCHÓD

Bądź na bieżąco.
„TAK dla edukacji – wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku”

„TAK dla edukacji – wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku”

realizowany jest przez Fundację Okno Na Wschód w partnerstwie z Uniwersytetem w Białymstoku. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 1 761 941,70 zł.
TAK DLA PRACY - edycja 2

TAK DLA PRACY - edycja 2

Projekt pt. „TAK dla pracy – kompleksowa aktywizacja zawodowa pozostających bez zatrudnienia mieszkańców i mieszkanek powiatów białostockiego, sokólskiego i m. Białystok – edycja 2” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 1 095 368,48 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

12. 12. 2014 studentów z Białorusi i Ukrainy, którzy są uczestnikami projektu ,,Kierunek – Adaptacja” odwiedzili eksperci. Byli nimi reprezentanci organizacji studenckiej. Tematyka spotkania dotyczyła samorządności studenckiej. Na spotkaniu można było dowiedzieć się o formach działań i aktywności, których warto podejmować się na studiach. Gościnnie odwiedzili nas przedstawiciele z: – NZS ( Niezależnego Zrzeszenia Studentów), – Parlamentu… [czytaj dalej]

,,Relacja z VIII Wieczoru Kulturowego/ Cultural Evening’’ 11. 12. 2014 r. w Białystoku w Kawiarni ,,W Starym Kinie’’ (ul. Św. Rocha 23) odbył się Wieczór Kulturowy/ Cultural Evening. Organizatorami byli Beata Aleksiejuk i Fundacja OKNO NA WSCHÓD we współpracy z Fundacją Edukacji i Twórczości oraz Stowarzyszeniem ku Dobrej Nadziei. Był to VIII Wieczór Kulturowy oraz… [czytaj dalej]

Dnia 11.12.2014 o godzinie 19.00 w Kawiarni „W starym kinie” ( ul. Św. Rocha 23) odbędzie się Wieczór Kulturowy / Cultural Evening. Organizatorami są Beata Aleksiejuk i Fundacja OKNO NA WSCHÓD we współpracy z Fundacją Edukacji i Twórczości oraz Stowarzyszeniem ku Dobrej Nadziei. Będzie to VIII Wieczór Kulturowy oraz pierwszy, który został „przeniesiony” do miasta,… [czytaj dalej]

W październiku i listopadzie tego roku Fundacja OKNO NA WSCHÓD gościła w Polsce 40 studentów filologii polskiej z Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały. Celem wizyty było zapoznanie przyszłych nauczycieli języka polskiego na Białorusi z najlepszymi rozwiązaniami polskiego systemy oświaty, edukacją nieformalną oraz współczesną polską kulturą. Podzieleni na dwudziestoosobowe grupy studenci spędzili w Polsce dwa… [czytaj dalej]

Od około miesiąca trwają zajęcia języka polskiego projektu ,,Kierunek – Adaptacja”. Zrekrutowanych zostało 40 uczestników, którzy obecnie podnoszą swoje leksykalne i gramatyczne umiejętności i kompetencje języka polskiego w 4 grupach. Utworzone zostały grupy o poziomie średnio-zaawansowanym i zaawansowanym. Zajęcia odbywają się w Fundacji Edukacji i Twórczości, gdzie są prowadzone przez profesjonalnych lektorów języka polskiego.  … [czytaj dalej]

W tą sobotę (22. 11. 2014) w ramach projektu Kierunek – Adaptacja odbył się pierwszy wyjazd edukacyjny studentów ze Wschodu, uczących się na białostockich uczelniach. W ramach wyjazdu odwiedziliśmy trzy miejscowości znajdujące się na Podlasiu – Tykocin, Supraśl i Kruszyniany. Celem wycieczki było poznanie historii i kultury mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących obszar województwa podlaskiego…. [czytaj dalej]

Fundacja OKNO NA WSCHÓD rozpoczęła realizację zajęć komputerowy dla osób 60 + z terenu Białegostoku. Szkolenia obejmą trzy grupy po 10 uczestników w każdej z grup. Szkolenia są częścią projektu pt. „Oswoić cyfrowy świat – czyli Senior w sieci” realizowanego przez Fundację z programu Aktywność Społeczna Osób Starszych 2014. Celem projektu jest e-aktywizacja oraz zwiększenie… [czytaj dalej]

Zakończyły się pierwsze warsztaty II edycji projektu „Oswoić cyfrowy świat – czyli senior w sieci”, które odbyły się w miejscowości Czarna Białostocka. Uczestniczyło w nich 11 seniorów w wieku 60+. Warsztaty uwieńczyła uroczysta kolacja oraz rozdanie dyplomów. Uczestnicy warsztatów przed przystąpieniem do nich nie korzystali z komputera i internetu bądź korzystali z nich w sposób… [czytaj dalej]

Zarząd Fundacji OKNO NA WSCHÓD informuje, iż  w wyniku procedury zapytania ofertowego w zakresie przeprowadzenia kursu języka polskiego dla cudzoziemców, na podstawie złożonych ofert dokonano wyboru Fundacji Edukacji i Twórczości z siedzibą w Białymstoku do realizacji przedmiotowych kursów.   Zarząd Fundacji OKNO NA WSCHÓD

Szanowni Państwo, Informujemy, iż w związku z błędem pisarskim na stronie drugiej w Formularzu Ofertowym dotyczącym konkursu ofert na przeprowadzenie kursu języka polskiego dla cudzoziemców: – BYŁO – „W odpowiedzi na zapytanie z dnia 30 października 2014 r. oferuję realizację …..” – JEST – „W odpowiedzi na zapytanie z dnia 30 września 2014 r. oferuję… [czytaj dalej]