Aktywne Rady Społeczne II

Aktywne Rady Społeczne II

Celem projektu jest wzmocnienie na Ukrainie roli rad społecznych będącymi ciałami dialogu władzy ze społeczeństwem. Najważniejsze działania to: dwie wizyty studyjne ukraińskich delegacji w Polsce, wydanie Poradnika Modelowej Rady Społecznej, powołanie nowych i wsparcie merytoryczne istniejących rad społecznych, organizacja I Forum Rad Społecznych.
Tak dla pracy

Tak dla pracy

Projekt skierowany do osób po 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych na terenie powiatów białostockiego, sokólskiego oraz miasta Białegostoku. Proponujemy bezpłatne doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe: Spawacz metodą MIG, Operator obrabiarek CNC, Pomoc kuchenna oraz pośrednictwo pracy i staże zawodowe. Zapewniamy stypendia szkoleniowe, stypendia stażowe, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, badania lekarskie, szkolenia bhp, ubrania robocze i ubezpieczenie. Trwa rekrutacja - ZAPRASZAMY!
Poznaj polski, poznaj Polskę - edycja II

Poznaj polski, poznaj Polskę - edycja II

W ramach projektu "Poznaj polski, poznaj Polskę - edycja II" kontynuujemy pracę nad pierwszą darmową platformą e-learningową umożliwiającą darmową naukę j. polskiego dla osób rosyjskojęzycznych. W ramach drugiej edycji projektu tworzymy poziom B2, ukraińską wersję platformy umożliwiającą naukę dla osób z Ukrainy, mobilną wersję platformy dostępną na tabletach oraz smartfonach, jak również dodatkowe moduły ćwiczeniowe.
SZANSA W INTEGRACJI

SZANSA W INTEGRACJI

Projekt realizowany przez Fundację OKNO NA WSCHÓD w partnerstwie z Powiatem Hajnowskim oraz Gminą Miejską Hajnówka w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2018 r. 100 mieszkańców/nek Hajnówki otrzyma wsparcie w ramach reintegracji społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej, jak również szkolenia i staże zawodowe oraz zajęcia sportowe, w świetlicach dziecięcych i młodzieżowych dla dzieci. Rekrutacja odbywa się w II turach - ZAPRASZAMY!
Krok do kariery

Krok do kariery

Działania w projekcie Krok do kariery realizowanego z ramienia Białostockiego Centrum Wsparcia Studentów ze Wschodu również kierowane są do osób ze Wschodu studiujących na białostockich uczelniach wyższych. W ramach projektu Centrum oferuje udział w doradztwie zawodowym oraz w bezpłatnych szkoleniach ułatwiających wejście na polski rynek pracy.
Kierunek Adaptacja II

Kierunek Adaptacja II

W ramach projektu Kierunek adaptacja (edycja II) Fundacja kontynuuje działalność pierwszego w Białymstoku Centrum Wsparcia Studentów ze Wschodu. Konsultanci Centrum udzielają bezpłatnych porad dla osób ze Wschodu studiujących, bądź chcących podjąć naukę na białostockich uczelniach. Oprócz tego Centrum oferuje udział w bezpłatnych kursach języka polskiego, wyjazdach edukacyjnych oraz w wolontariacie.
Study Tours to Poland

Study Tours to Poland

W ramach projektu Study Tours to Poland Fundacja cyklicznie organizuje wizyty studyjne w Białymstoku dla studentów z Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii. Studenci podczas wizyt dzięki przedstawicielom administracji rządowej, samorządów lokalnych, liderom organizacji pozarządowych, przedstawicielom biznesu, nauki i kultury mają możliwość poznać polski dorobek w zakresie demokratycznych i wolnorynkowych przemian, budowy państwa prawa i doświadczeń „polskiej drogi” do członkostwa w Unii Europejskiej.
Fundacja OKNO NA WSCHÓD

Fundacja OKNO NA WSCHÓD

Bądź na bieżąco.
„TAK dla edukacji – wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku”

„TAK dla edukacji – wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku”

realizowany jest przez Fundację Okno Na Wschód w partnerstwie z Uniwersytetem w Białymstoku. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 1 761 941,70 zł.
TAK DLA PRACY - edycja 2

TAK DLA PRACY - edycja 2

Projekt pt. „TAK dla pracy – kompleksowa aktywizacja zawodowa pozostających bez zatrudnienia mieszkańców i mieszkanek powiatów białostockiego, sokólskiego i m. Białystok – edycja 2” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 1 095 368,48 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Начался набор на бесплатные курсы польского языка для студентов с Востока! Если ты студент I или II курса любого белостокского вуза, приглашаем участвовать в курсах польского языка. Уровень обучения приспособим в соответствии твоим знаниям! Это не только учеба – участие в курсах связано с участием в бесплатных экскурсиях, например в Варшаву и Краков. Студенты пройдут… [czytaj dalej]

Ruszyła rekrutacja na BEZPŁATNY kurs języka polskiego dla studentów ze Wschodu! Jeżeli jesteś studentem I lub II roku studiów na jednej z białostockich uczelni zapraszamy do udziału w kursie języka polskiego. Poziom kursu dostosujemy do Twojej znajomości języka! To nie tylko nauka – udział w kursie wiąże się z udziałem w bezpłatnych wyjazdach m.in. do… [czytaj dalej]

W dniach 6-13 lipca w Polsce przebywała grupa 14 młodych liderów samorządności studenckiej z Białorusi. Wzięli oni udział w wizycie studyjnej, której celem był rozwój sieci kontaktów między polskimi i białoruskimi organizacjami studenckimi. Koordynatorem przedsięwzięcia była Fundacja OKNO NA WSCHÓD z Białegostoku. Wizyta rozpoczęła się od spotkania na Uniwersytecie w Białymstoku i prezentacji uczelni jako inicjatora… [czytaj dalej]

Drodzy Kandydaci na studia ze Wschodu! Już od marca w Białymstoku funkcjonuje jedyne w swoim rodzaju BIAŁOSTOCKIE CENTRUM WSPARCIA STUDENTÓW ZE WSCHODU. Jest to punkt informacyjny, w którym kandydaci na studia z państw byłego ZSRR mogą dowiedzieć się wszystkiego na temat nauki w Polsce, rekrutacji na białostockie uczelnie, legalizacji pobytu czy życia w Białymstoku. Konsultanci… [czytaj dalej]

Дорогие кандидаты на учебу с Востока! Уже в марте начал свою деятельность единственный в своем роде БЕЛОСТОКСКИЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ С ВОСТОКА! Это информационный пункт, в котором кандидаты на учебу из стран бывшего СССР могут узнать все, что касается образования в Польше, набора в белостокские ВУЗы, легализации пребывания и жизни в Белостоке. Консультанты Центра помогут… [czytaj dalej]

http://studway.com.ua/study-tours-to-poland/

Dodano: 18.05.2014

Już po raz trzeci, w ramach programu Study Tours to Poland (STP), Fundacja OKNO NA WSCHÓD gości w Białymstoku studentów z Białorusi, Ukrainy i Rosji. Młodzież przybyła do Polski, aby poznać nasz kraj, w tym przede wszystkim spotkać się z polskimi rówieśnikami, poznać środowisko akademickie, organizacje pozarządowe oraz wziąć udział w wykładach, seminariach i imprezach… [czytaj dalej]

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STUDENCKICH STYPENDIÓW STAŻOWYCH

Uchwała nr 2/2014 Rady Fundacji OKNO NA WSCHÓD w sprawie przyjęcia Regulaminu Przyznawania i Wypłacania Studenckich Stypendiów Stażowych Uchwała nr 2_2014

Rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Oswoić cyfrowy świat – czyli senior w sieci”, który realizowany jest w ramach dotacji przyznanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Do projektu mogą się zgłosić osoby, które ukończyły 60 rok życia i pochodzą z gmin: Czarna… [czytaj dalej]