Poznaj polski, poznaj Polskę - edycja II

Poznaj polski, poznaj Polskę - edycja II

W ramach projektu "Poznaj polski, poznaj Polskę - edycja II" kontynuujemy pracę nad pierwszą darmową platformą e-learningową umożliwiającą darmową naukę j. polskiego dla osób rosyjskojęzycznych. W ramach drugiej edycji projektu tworzymy poziom B2, ukraińską wersję platformy umożliwiającą naukę dla osób z Ukrainy, mobilną wersję platformy dostępną na tabletach oraz smartfonach, jak również dodatkowe moduły ćwiczeniowe.
SZANSA W INTEGRACJI

SZANSA W INTEGRACJI

Projekt realizowany przez Fundację OKNO NA WSCHÓD w partnerstwie z Powiatem Hajnowskim oraz Gminą Miejską Hajnówka w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2018 r. 100 mieszkańców/nek Hajnówki otrzyma wsparcie w ramach reintegracji społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej, jak również szkolenia i staże zawodowe oraz zajęcia sportowe, w świetlicach dziecięcych i młodzieżowych dla dzieci. Rekrutacja odbywa się w II turach - ZAPRASZAMY!
Krok do kariery

Krok do kariery

Działania w projekcie Krok do kariery realizowanego z ramienia Białostockiego Centrum Wsparcia Studentów ze Wschodu również kierowane są do osób ze Wschodu studiujących na białostockich uczelniach wyższych. W ramach projektu Centrum oferuje udział w doradztwie zawodowym oraz w bezpłatnych szkoleniach ułatwiających wejście na polski rynek pracy.
Kierunek Adaptacja II

Kierunek Adaptacja II

W ramach projektu Kierunek adaptacja (edycja II) Fundacja kontynuuje działalność pierwszego w Białymstoku Centrum Wsparcia Studentów ze Wschodu. Konsultanci Centrum udzielają bezpłatnych porad dla osób ze Wschodu studiujących, bądź chcących podjąć naukę na białostockich uczelniach. Oprócz tego Centrum oferuje udział w bezpłatnych kursach języka polskiego, wyjazdach edukacyjnych oraz w wolontariacie.
Study Tours to Poland

Study Tours to Poland

W ramach projektu Study Tours to Poland Fundacja cyklicznie organizuje wizyty studyjne w Białymstoku dla studentów z Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii. Studenci podczas wizyt dzięki przedstawicielom administracji rządowej, samorządów lokalnych, liderom organizacji pozarządowych, przedstawicielom biznesu, nauki i kultury mają możliwość poznać polski dorobek w zakresie demokratycznych i wolnorynkowych przemian, budowy państwa prawa i doświadczeń „polskiej drogi” do członkostwa w Unii Europejskiej.

Fundacja OKNO NA WSCHÓD

Fundacja OKNO NA WSCHÓD

Bądź na bieżąco.
„TAK dla edukacji – wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku”

„TAK dla edukacji – wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku”

realizowany jest przez Fundację Okno Na Wschód w partnerstwie z Uniwersytetem w Białymstoku. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 1 761 941,70 zł.
TAK DLA PRACY - edycja 2

TAK DLA PRACY - edycja 2

Projekt pt. „TAK dla pracy – kompleksowa aktywizacja zawodowa pozostających bez zatrudnienia mieszkańców i mieszkanek powiatów białostockiego, sokólskiego i m. Białystok – edycja 2” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 1 095 368,48 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

W tą sobotę (22. 11. 2014) w ramach projektu Kierunek – Adaptacja odbył się pierwszy wyjazd edukacyjny studentów ze Wschodu, uczących się na białostockich uczelniach. W ramach wyjazdu odwiedziliśmy trzy miejscowości znajdujące się na Podlasiu – Tykocin, Supraśl i Kruszyniany. Celem wycieczki było poznanie historii i kultury mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących obszar województwa podlaskiego…. [czytaj dalej]

Fundacja OKNO NA WSCHÓD rozpoczęła realizację zajęć komputerowy dla osób 60 + z terenu Białegostoku. Szkolenia obejmą trzy grupy po 10 uczestników w każdej z grup. Szkolenia są częścią projektu pt. „Oswoić cyfrowy świat – czyli Senior w sieci” realizowanego przez Fundację z programu Aktywność Społeczna Osób Starszych 2014. Celem projektu jest e-aktywizacja oraz zwiększenie… [czytaj dalej]

Zakończyły się pierwsze warsztaty II edycji projektu „Oswoić cyfrowy świat – czyli senior w sieci”, które odbyły się w miejscowości Czarna Białostocka. Uczestniczyło w nich 11 seniorów w wieku 60+. Warsztaty uwieńczyła uroczysta kolacja oraz rozdanie dyplomów. Uczestnicy warsztatów przed przystąpieniem do nich nie korzystali z komputera i internetu bądź korzystali z nich w sposób… [czytaj dalej]

Zarząd Fundacji OKNO NA WSCHÓD informuje, iż  w wyniku procedury zapytania ofertowego w zakresie przeprowadzenia kursu języka polskiego dla cudzoziemców, na podstawie złożonych ofert dokonano wyboru Fundacji Edukacji i Twórczości z siedzibą w Białymstoku do realizacji przedmiotowych kursów.   Zarząd Fundacji OKNO NA WSCHÓD

Szanowni Państwo, Informujemy, iż w związku z błędem pisarskim na stronie drugiej w Formularzu Ofertowym dotyczącym konkursu ofert na przeprowadzenie kursu języka polskiego dla cudzoziemców: – BYŁO – „W odpowiedzi na zapytanie z dnia 30 października 2014 r. oferuję realizację …..” – JEST – „W odpowiedzi na zapytanie z dnia 30 września 2014 r. oferuję… [czytaj dalej]

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie kursu języka polskiego dla cudzoziemców. Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa, polegająca na przeprowadzeniu kursu języka polskiego dla czterech dziesięcioosobowych grup studentów z krajów byłego ZSRR (przede wszystkim Rosji, Ukrainy i Białorusi), uczących się na białostockich uczelniach wyższych. Kurs ma obejmować 110 godzin zajęć dydaktycznych (1 godzina zajęć = 45… [czytaj dalej]

Fundacja OKNO NA WSCHÓD poszukuje kandydatów do udziału w projekcie wymiany młodzieżowej we Lwowie. Głównym celem wymiany jest przezwyciężanie stereotypów poprzez humor i twórczość (teatr, wideo, foto). Poszukujemy ludzi młodych w wieku 18-25 (szczególnie osoby reprezentujące różne narodowości) oraz znających biegle język rosyjski (językiem roboczym będzie język rosyjski). Wymiana odbędzie się w dniach 19-28 września… [czytaj dalej]

Fundacja OKNO NA WSCHÓD wraz z litewskim partnerem Kazimieras Simonavicius University mają zaszczyt realizacji projektu „Tatarskim szlakiem – od wspólnych korzeni ku wspólnej przyszłości” finansowanego z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Projekt skierowany jest do młodzieży studenckiej z Polski i z Litwy a jego głównym celem jest inspirowanie młodych ludzi do podejmowania wspólnych działań, które przyczyniają… [czytaj dalej]

W niedzielę 3 sierpnia w Supraślu rozpoczynają się kolonie Akademia Szkolnych Animatorów Polonijnych zorganizowane przez Fundację OKNO NA WSCHÓD, które potrwają do dnia 12 sierpnia. Fundacja będzie miała przyjemność gościć grupę 20 młodzieżowych liderów z Białorusi. Obóz realizowany jest w ramach zadania publicznego Letnia szkoła animatorów środowisk polskich za granicą, jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji… [czytaj dalej]

Начался набор на бесплатные курсы польского языка для студентов с Востока! Если ты студент I или II курса любого белостокского вуза, приглашаем участвовать в курсах польского языка. Уровень обучения приспособим в соответствии твоим знаниям! Это не только учеба – участие в курсах связано с участием в бесплатных экскурсиях, например в Варшаву и Краков. Студенты пройдут… [czytaj dalej]