Poznaj polski, poznaj Polskę - edycja II

Poznaj polski, poznaj Polskę - edycja II

W ramach projektu "Poznaj polski, poznaj Polskę - edycja II" kontynuujemy pracę nad pierwszą darmową platformą e-learningową umożliwiającą darmową naukę j. polskiego dla osób rosyjskojęzycznych. W ramach drugiej edycji projektu tworzymy poziom B2, ukraińską wersję platformy umożliwiającą naukę dla osób z Ukrainy, mobilną wersję platformy dostępną na tabletach oraz smartfonach, jak również dodatkowe moduły ćwiczeniowe.
SZANSA W INTEGRACJI

SZANSA W INTEGRACJI

Projekt realizowany przez Fundację OKNO NA WSCHÓD w partnerstwie z Powiatem Hajnowskim oraz Gminą Miejską Hajnówka w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2018 r. 100 mieszkańców/nek Hajnówki otrzyma wsparcie w ramach reintegracji społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej, jak również szkolenia i staże zawodowe oraz zajęcia sportowe, w świetlicach dziecięcych i młodzieżowych dla dzieci. Rekrutacja odbywa się w II turach - ZAPRASZAMY!
Krok do kariery

Krok do kariery

Działania w projekcie Krok do kariery realizowanego z ramienia Białostockiego Centrum Wsparcia Studentów ze Wschodu również kierowane są do osób ze Wschodu studiujących na białostockich uczelniach wyższych. W ramach projektu Centrum oferuje udział w doradztwie zawodowym oraz w bezpłatnych szkoleniach ułatwiających wejście na polski rynek pracy.
Kierunek Adaptacja II

Kierunek Adaptacja II

W ramach projektu Kierunek adaptacja (edycja II) Fundacja kontynuuje działalność pierwszego w Białymstoku Centrum Wsparcia Studentów ze Wschodu. Konsultanci Centrum udzielają bezpłatnych porad dla osób ze Wschodu studiujących, bądź chcących podjąć naukę na białostockich uczelniach. Oprócz tego Centrum oferuje udział w bezpłatnych kursach języka polskiego, wyjazdach edukacyjnych oraz w wolontariacie.
Study Tours to Poland

Study Tours to Poland

W ramach projektu Study Tours to Poland Fundacja cyklicznie organizuje wizyty studyjne w Białymstoku dla studentów z Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii. Studenci podczas wizyt dzięki przedstawicielom administracji rządowej, samorządów lokalnych, liderom organizacji pozarządowych, przedstawicielom biznesu, nauki i kultury mają możliwość poznać polski dorobek w zakresie demokratycznych i wolnorynkowych przemian, budowy państwa prawa i doświadczeń „polskiej drogi” do członkostwa w Unii Europejskiej.

Fundacja OKNO NA WSCHÓD

Fundacja OKNO NA WSCHÓD

Bądź na bieżąco.
„TAK dla edukacji – wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku”

„TAK dla edukacji – wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku”

realizowany jest przez Fundację Okno Na Wschód w partnerstwie z Uniwersytetem w Białymstoku. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 1 761 941,70 zł.
TAK DLA PRACY - edycja 2

TAK DLA PRACY - edycja 2

Projekt pt. „TAK dla pracy – kompleksowa aktywizacja zawodowa pozostających bez zatrudnienia mieszkańców i mieszkanek powiatów białostockiego, sokólskiego i m. Białystok – edycja 2” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 1 095 368,48 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Ruszyła rekrutacja na BEZPŁATNY kurs języka polskiego dla studentów ze Wschodu! Jeżeli jesteś studentem I lub II roku studiów na jednej z białostockich uczelni zapraszamy do udziału w kursie języka polskiego. Poziom kursu dostosujemy do Twojej znajomości języka! To nie tylko nauka – udział w kursie wiąże się z udziałem w bezpłatnych wyjazdach m.in. do… [czytaj dalej]

W dniach 6-13 lipca w Polsce przebywała grupa 14 młodych liderów samorządności studenckiej z Białorusi. Wzięli oni udział w wizycie studyjnej, której celem był rozwój sieci kontaktów między polskimi i białoruskimi organizacjami studenckimi. Koordynatorem przedsięwzięcia była Fundacja OKNO NA WSCHÓD z Białegostoku. Wizyta rozpoczęła się od spotkania na Uniwersytecie w Białymstoku i prezentacji uczelni jako inicjatora… [czytaj dalej]

Drodzy Kandydaci na studia ze Wschodu! Już od marca w Białymstoku funkcjonuje jedyne w swoim rodzaju BIAŁOSTOCKIE CENTRUM WSPARCIA STUDENTÓW ZE WSCHODU. Jest to punkt informacyjny, w którym kandydaci na studia z państw byłego ZSRR mogą dowiedzieć się wszystkiego na temat nauki w Polsce, rekrutacji na białostockie uczelnie, legalizacji pobytu czy życia w Białymstoku. Konsultanci… [czytaj dalej]

Дорогие кандидаты на учебу с Востока! Уже в марте начал свою деятельность единственный в своем роде БЕЛОСТОКСКИЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ С ВОСТОКА! Это информационный пункт, в котором кандидаты на учебу из стран бывшего СССР могут узнать все, что касается образования в Польше, набора в белостокские ВУЗы, легализации пребывания и жизни в Белостоке. Консультанты Центра помогут… [czytaj dalej]

http://studway.com.ua/study-tours-to-poland/

Dodano: 18.05.2014

Już po raz trzeci, w ramach programu Study Tours to Poland (STP), Fundacja OKNO NA WSCHÓD gości w Białymstoku studentów z Białorusi, Ukrainy i Rosji. Młodzież przybyła do Polski, aby poznać nasz kraj, w tym przede wszystkim spotkać się z polskimi rówieśnikami, poznać środowisko akademickie, organizacje pozarządowe oraz wziąć udział w wykładach, seminariach i imprezach… [czytaj dalej]

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STUDENCKICH STYPENDIÓW STAŻOWYCH

Uchwała nr 2/2014 Rady Fundacji OKNO NA WSCHÓD w sprawie przyjęcia Regulaminu Przyznawania i Wypłacania Studenckich Stypendiów Stażowych Uchwała nr 2_2014

Rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Oswoić cyfrowy świat – czyli senior w sieci”, który realizowany jest w ramach dotacji przyznanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Do projektu mogą się zgłosić osoby, które ukończyły 60 rok życia i pochodzą z gmin: Czarna… [czytaj dalej]

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Fundacja OKNO NA WSCHÓD w ramach dotacji przyznanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 realizuje projekt „Oswoić cyfrowy świat – czyli senior w sieci”. Projekt skierowany jest do osób starszych (60+) zamieszkujących obszar następujących gmin: Michałowo,… [czytaj dalej]