Poznaj polski, poznaj Polskę - edycja II

Poznaj polski, poznaj Polskę - edycja II

W ramach projektu "Poznaj polski, poznaj Polskę - edycja II" kontynuujemy pracę nad pierwszą darmową platformą e-learningową umożliwiającą darmową naukę j. polskiego dla osób rosyjskojęzycznych. W ramach drugiej edycji projektu tworzymy poziom B2, ukraińską wersję platformy umożliwiającą naukę dla osób z Ukrainy, mobilną wersję platformy dostępną na tabletach oraz smartfonach, jak również dodatkowe moduły ćwiczeniowe.
SZANSA W INTEGRACJI

SZANSA W INTEGRACJI

Projekt realizowany przez Fundację OKNO NA WSCHÓD w partnerstwie z Powiatem Hajnowskim oraz Gminą Miejską Hajnówka w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2018 r. 100 mieszkańców/nek Hajnówki otrzyma wsparcie w ramach reintegracji społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej, jak również szkolenia i staże zawodowe oraz zajęcia sportowe, w świetlicach dziecięcych i młodzieżowych dla dzieci. Rekrutacja odbywa się w II turach - ZAPRASZAMY!
Krok do kariery

Krok do kariery

Działania w projekcie Krok do kariery realizowanego z ramienia Białostockiego Centrum Wsparcia Studentów ze Wschodu również kierowane są do osób ze Wschodu studiujących na białostockich uczelniach wyższych. W ramach projektu Centrum oferuje udział w doradztwie zawodowym oraz w bezpłatnych szkoleniach ułatwiających wejście na polski rynek pracy.
Kierunek Adaptacja II

Kierunek Adaptacja II

W ramach projektu Kierunek adaptacja (edycja II) Fundacja kontynuuje działalność pierwszego w Białymstoku Centrum Wsparcia Studentów ze Wschodu. Konsultanci Centrum udzielają bezpłatnych porad dla osób ze Wschodu studiujących, bądź chcących podjąć naukę na białostockich uczelniach. Oprócz tego Centrum oferuje udział w bezpłatnych kursach języka polskiego, wyjazdach edukacyjnych oraz w wolontariacie.
Study Tours to Poland

Study Tours to Poland

W ramach projektu Study Tours to Poland Fundacja cyklicznie organizuje wizyty studyjne w Białymstoku dla studentów z Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii. Studenci podczas wizyt dzięki przedstawicielom administracji rządowej, samorządów lokalnych, liderom organizacji pozarządowych, przedstawicielom biznesu, nauki i kultury mają możliwość poznać polski dorobek w zakresie demokratycznych i wolnorynkowych przemian, budowy państwa prawa i doświadczeń „polskiej drogi” do członkostwa w Unii Europejskiej.

Fundacja OKNO NA WSCHÓD

Fundacja OKNO NA WSCHÓD

Bądź na bieżąco.
„TAK dla edukacji – wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku”

„TAK dla edukacji – wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku”

realizowany jest przez Fundację Okno Na Wschód w partnerstwie z Uniwersytetem w Białymstoku. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 1 761 941,70 zł.
TAK DLA PRACY - edycja 2

TAK DLA PRACY - edycja 2

Projekt pt. „TAK dla pracy – kompleksowa aktywizacja zawodowa pozostających bez zatrudnienia mieszkańców i mieszkanek powiatów białostockiego, sokólskiego i m. Białystok – edycja 2” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 1 095 368,48 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie kursu języka polskiego dla cudzoziemców. Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa, polegająca na przeprowadzeniu kursu języka polskiego dla czterech dziesięcioosobowych grup studentów z krajów byłego ZSRR (przede wszystkim Rosji, Ukrainy i Białorusi), uczących się na białostockich uczelniach wyższych. Kurs ma obejmować 110 godzin zajęć dydaktycznych (1 godzina zajęć = 45… [czytaj dalej]

Fundacja OKNO NA WSCHÓD poszukuje kandydatów do udziału w projekcie wymiany młodzieżowej we Lwowie. Głównym celem wymiany jest przezwyciężanie stereotypów poprzez humor i twórczość (teatr, wideo, foto). Poszukujemy ludzi młodych w wieku 18-25 (szczególnie osoby reprezentujące różne narodowości) oraz znających biegle język rosyjski (językiem roboczym będzie język rosyjski). Wymiana odbędzie się w dniach 19-28 września… [czytaj dalej]

Fundacja OKNO NA WSCHÓD wraz z litewskim partnerem Kazimieras Simonavicius University mają zaszczyt realizacji projektu „Tatarskim szlakiem – od wspólnych korzeni ku wspólnej przyszłości” finansowanego z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Projekt skierowany jest do młodzieży studenckiej z Polski i z Litwy a jego głównym celem jest inspirowanie młodych ludzi do podejmowania wspólnych działań, które przyczyniają… [czytaj dalej]

W niedzielę 3 sierpnia w Supraślu rozpoczynają się kolonie Akademia Szkolnych Animatorów Polonijnych zorganizowane przez Fundację OKNO NA WSCHÓD, które potrwają do dnia 12 sierpnia. Fundacja będzie miała przyjemność gościć grupę 20 młodzieżowych liderów z Białorusi. Obóz realizowany jest w ramach zadania publicznego Letnia szkoła animatorów środowisk polskich za granicą, jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji… [czytaj dalej]

Начался набор на бесплатные курсы польского языка для студентов с Востока! Если ты студент I или II курса любого белостокского вуза, приглашаем участвовать в курсах польского языка. Уровень обучения приспособим в соответствии твоим знаниям! Это не только учеба – участие в курсах связано с участием в бесплатных экскурсиях, например в Варшаву и Краков. Студенты пройдут… [czytaj dalej]

Ruszyła rekrutacja na BEZPŁATNY kurs języka polskiego dla studentów ze Wschodu! Jeżeli jesteś studentem I lub II roku studiów na jednej z białostockich uczelni zapraszamy do udziału w kursie języka polskiego. Poziom kursu dostosujemy do Twojej znajomości języka! To nie tylko nauka – udział w kursie wiąże się z udziałem w bezpłatnych wyjazdach m.in. do… [czytaj dalej]

W dniach 6-13 lipca w Polsce przebywała grupa 14 młodych liderów samorządności studenckiej z Białorusi. Wzięli oni udział w wizycie studyjnej, której celem był rozwój sieci kontaktów między polskimi i białoruskimi organizacjami studenckimi. Koordynatorem przedsięwzięcia była Fundacja OKNO NA WSCHÓD z Białegostoku. Wizyta rozpoczęła się od spotkania na Uniwersytecie w Białymstoku i prezentacji uczelni jako inicjatora… [czytaj dalej]

Drodzy Kandydaci na studia ze Wschodu! Już od marca w Białymstoku funkcjonuje jedyne w swoim rodzaju BIAŁOSTOCKIE CENTRUM WSPARCIA STUDENTÓW ZE WSCHODU. Jest to punkt informacyjny, w którym kandydaci na studia z państw byłego ZSRR mogą dowiedzieć się wszystkiego na temat nauki w Polsce, rekrutacji na białostockie uczelnie, legalizacji pobytu czy życia w Białymstoku. Konsultanci… [czytaj dalej]

Дорогие кандидаты на учебу с Востока! Уже в марте начал свою деятельность единственный в своем роде БЕЛОСТОКСКИЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ С ВОСТОКА! Это информационный пункт, в котором кандидаты на учебу из стран бывшего СССР могут узнать все, что касается образования в Польше, набора в белостокские ВУЗы, легализации пребывания и жизни в Белостоке. Консультанты Центра помогут… [czytaj dalej]

http://studway.com.ua/study-tours-to-poland/