Aktywne Rady Społeczne II

Aktywne Rady Społeczne II

Celem projektu jest wzmocnienie na Ukrainie roli rad społecznych będącymi ciałami dialogu władzy ze społeczeństwem. Najważniejsze działania to: dwie wizyty studyjne ukraińskich delegacji w Polsce, wydanie Poradnika Modelowej Rady Społecznej, powołanie nowych i wsparcie merytoryczne istniejących rad społecznych, organizacja I Forum Rad Społecznych.
Tak dla pracy

Tak dla pracy

Projekt skierowany do osób po 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych na terenie powiatów białostockiego, sokólskiego oraz miasta Białegostoku. Proponujemy bezpłatne doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe: Spawacz metodą MIG, Operator obrabiarek CNC, Pomoc kuchenna oraz pośrednictwo pracy i staże zawodowe. Zapewniamy stypendia szkoleniowe, stypendia stażowe, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, badania lekarskie, szkolenia bhp, ubrania robocze i ubezpieczenie. Trwa rekrutacja - ZAPRASZAMY!
Poznaj polski, poznaj Polskę - edycja II

Poznaj polski, poznaj Polskę - edycja II

W ramach projektu "Poznaj polski, poznaj Polskę - edycja II" kontynuujemy pracę nad pierwszą darmową platformą e-learningową umożliwiającą darmową naukę j. polskiego dla osób rosyjskojęzycznych. W ramach drugiej edycji projektu tworzymy poziom B2, ukraińską wersję platformy umożliwiającą naukę dla osób z Ukrainy, mobilną wersję platformy dostępną na tabletach oraz smartfonach, jak również dodatkowe moduły ćwiczeniowe.
SZANSA W INTEGRACJI

SZANSA W INTEGRACJI

Projekt realizowany przez Fundację OKNO NA WSCHÓD w partnerstwie z Powiatem Hajnowskim oraz Gminą Miejską Hajnówka w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2018 r. 100 mieszkańców/nek Hajnówki otrzyma wsparcie w ramach reintegracji społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej, jak również szkolenia i staże zawodowe oraz zajęcia sportowe, w świetlicach dziecięcych i młodzieżowych dla dzieci. Rekrutacja odbywa się w II turach - ZAPRASZAMY!
Krok do kariery

Krok do kariery

Działania w projekcie Krok do kariery realizowanego z ramienia Białostockiego Centrum Wsparcia Studentów ze Wschodu również kierowane są do osób ze Wschodu studiujących na białostockich uczelniach wyższych. W ramach projektu Centrum oferuje udział w doradztwie zawodowym oraz w bezpłatnych szkoleniach ułatwiających wejście na polski rynek pracy.
Kierunek Adaptacja II

Kierunek Adaptacja II

W ramach projektu Kierunek adaptacja (edycja II) Fundacja kontynuuje działalność pierwszego w Białymstoku Centrum Wsparcia Studentów ze Wschodu. Konsultanci Centrum udzielają bezpłatnych porad dla osób ze Wschodu studiujących, bądź chcących podjąć naukę na białostockich uczelniach. Oprócz tego Centrum oferuje udział w bezpłatnych kursach języka polskiego, wyjazdach edukacyjnych oraz w wolontariacie.
Study Tours to Poland

Study Tours to Poland

W ramach projektu Study Tours to Poland Fundacja cyklicznie organizuje wizyty studyjne w Białymstoku dla studentów z Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii. Studenci podczas wizyt dzięki przedstawicielom administracji rządowej, samorządów lokalnych, liderom organizacji pozarządowych, przedstawicielom biznesu, nauki i kultury mają możliwość poznać polski dorobek w zakresie demokratycznych i wolnorynkowych przemian, budowy państwa prawa i doświadczeń „polskiej drogi” do członkostwa w Unii Europejskiej.
Fundacja OKNO NA WSCHÓD

Fundacja OKNO NA WSCHÓD

Bądź na bieżąco.
„TAK dla edukacji – wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku”

„TAK dla edukacji – wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku”

realizowany jest przez Fundację Okno Na Wschód w partnerstwie z Uniwersytetem w Białymstoku. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 1 761 941,70 zł.
TAK DLA PRACY - edycja 2

TAK DLA PRACY - edycja 2

Projekt pt. „TAK dla pracy – kompleksowa aktywizacja zawodowa pozostających bez zatrudnienia mieszkańców i mieszkanek powiatów białostockiego, sokólskiego i m. Białystok – edycja 2” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 1 095 368,48 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Dodano: 18.05.2014

Już po raz trzeci, w ramach programu Study Tours to Poland (STP), Fundacja OKNO NA WSCHÓD gości w Białymstoku studentów z Białorusi, Ukrainy i Rosji. Młodzież przybyła do Polski, aby poznać nasz kraj, w tym przede wszystkim spotkać się z polskimi rówieśnikami, poznać środowisko akademickie, organizacje pozarządowe oraz wziąć udział w wykładach, seminariach i imprezach… [czytaj dalej]

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STUDENCKICH STYPENDIÓW STAŻOWYCH

Uchwała nr 2/2014 Rady Fundacji OKNO NA WSCHÓD w sprawie przyjęcia Regulaminu Przyznawania i Wypłacania Studenckich Stypendiów Stażowych Uchwała nr 2_2014

Rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Oswoić cyfrowy świat – czyli senior w sieci”, który realizowany jest w ramach dotacji przyznanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Do projektu mogą się zgłosić osoby, które ukończyły 60 rok życia i pochodzą z gmin: Czarna… [czytaj dalej]

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Fundacja OKNO NA WSCHÓD w ramach dotacji przyznanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 realizuje projekt „Oswoić cyfrowy świat – czyli senior w sieci”. Projekt skierowany jest do osób starszych (60+) zamieszkujących obszar następujących gmin: Michałowo,… [czytaj dalej]

Miło nam poinformować, iż Fundacja otrzymała dofinansowanie w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży na realizację projektu pt. „Tatarskim szlakiem – od wspólnych korzeni ku wspólnej przyszłości”. Celem projektu, realizowanego w partnerstwie z Uniwersytetem im. Kazimierasa Simonaviciusa w Wilnie,  jest zainspirowanie młodzieży z Polski i Litwy do podejmowania wspólnych działań, które przyczyniają się do wzajemnego zbliżenia… [czytaj dalej]

Fundacja OKNO NA WSCHÓD z siedzibą w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 8 lok. 101, ogłasza nabór na stanowiska: a) kierownik projektu w ramach projektu: „Kierunek adaptacja – wsparcie dla studentów białostockich uczelni z państw byłego ZSRR nie będących państwami członkowskimi UE” OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO kierownik projektu FORMULARZ OFERTOWY kierownik projektu b) koordynator ds. finansowych w… [czytaj dalej]

Od dnia 5 marca biuro Fundacji OKNO NA WSCHÓD mieści się pod nowym adresem: ul. Zwycięstwa 8, lok. 101, 15-703 Białystok.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż Fundacja otrzymała dofinansowanie w ramach programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych – Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą 2014 r. na realizację projektu pt. „Krok do kariery – studenckie staże zawodowe osób pochodzenia polskiego z Litwy w województwie podlaskim”. Projekt odpowiada na potrzebę zacieśnienia relacji z Polską przez studentów i… [czytaj dalej]

Fundacja OKNO NA WSCHÓD z Białegostoku poszukuje kandydatów na stanowisko konsultanta/ki (umowa cywilno-prawna) w Białostockim Centrum Wsparcia Studentów ze Wschodu (BCWSW). Organizacja zabiega o ludzi młodych, aktywnych, zaangażowanych w życie społeczne, akademickie, kulturowe, chcących rozwijać się, zdobywać nowe doświadczenia, wykazujących własną inicjatywę i chęć działania.  Zakres obowiązków: – udzielanie porad petentom Centrum w zakresie m.in…. [czytaj dalej]