Aktywne Rady Społeczne II

Aktywne Rady Społeczne II

Celem projektu jest wzmocnienie na Ukrainie roli rad społecznych będącymi ciałami dialogu władzy ze społeczeństwem. Najważniejsze działania to: dwie wizyty studyjne ukraińskich delegacji w Polsce, wydanie Poradnika Modelowej Rady Społecznej, powołanie nowych i wsparcie merytoryczne istniejących rad społecznych, organizacja I Forum Rad Społecznych.
Tak dla pracy

Tak dla pracy

Projekt skierowany do osób po 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych na terenie powiatów białostockiego, sokólskiego oraz miasta Białegostoku. Proponujemy bezpłatne doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe: Spawacz metodą MIG, Operator obrabiarek CNC, Pomoc kuchenna oraz pośrednictwo pracy i staże zawodowe. Zapewniamy stypendia szkoleniowe, stypendia stażowe, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, badania lekarskie, szkolenia bhp, ubrania robocze i ubezpieczenie. Trwa rekrutacja - ZAPRASZAMY!
Poznaj polski, poznaj Polskę - edycja II

Poznaj polski, poznaj Polskę - edycja II

W ramach projektu "Poznaj polski, poznaj Polskę - edycja II" kontynuujemy pracę nad pierwszą darmową platformą e-learningową umożliwiającą darmową naukę j. polskiego dla osób rosyjskojęzycznych. W ramach drugiej edycji projektu tworzymy poziom B2, ukraińską wersję platformy umożliwiającą naukę dla osób z Ukrainy, mobilną wersję platformy dostępną na tabletach oraz smartfonach, jak również dodatkowe moduły ćwiczeniowe.
SZANSA W INTEGRACJI

SZANSA W INTEGRACJI

Projekt realizowany przez Fundację OKNO NA WSCHÓD w partnerstwie z Powiatem Hajnowskim oraz Gminą Miejską Hajnówka w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2018 r. 100 mieszkańców/nek Hajnówki otrzyma wsparcie w ramach reintegracji społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej, jak również szkolenia i staże zawodowe oraz zajęcia sportowe, w świetlicach dziecięcych i młodzieżowych dla dzieci. Rekrutacja odbywa się w II turach - ZAPRASZAMY!
Krok do kariery

Krok do kariery

Działania w projekcie Krok do kariery realizowanego z ramienia Białostockiego Centrum Wsparcia Studentów ze Wschodu również kierowane są do osób ze Wschodu studiujących na białostockich uczelniach wyższych. W ramach projektu Centrum oferuje udział w doradztwie zawodowym oraz w bezpłatnych szkoleniach ułatwiających wejście na polski rynek pracy.
Kierunek Adaptacja II

Kierunek Adaptacja II

W ramach projektu Kierunek adaptacja (edycja II) Fundacja kontynuuje działalność pierwszego w Białymstoku Centrum Wsparcia Studentów ze Wschodu. Konsultanci Centrum udzielają bezpłatnych porad dla osób ze Wschodu studiujących, bądź chcących podjąć naukę na białostockich uczelniach. Oprócz tego Centrum oferuje udział w bezpłatnych kursach języka polskiego, wyjazdach edukacyjnych oraz w wolontariacie.
Study Tours to Poland

Study Tours to Poland

W ramach projektu Study Tours to Poland Fundacja cyklicznie organizuje wizyty studyjne w Białymstoku dla studentów z Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii. Studenci podczas wizyt dzięki przedstawicielom administracji rządowej, samorządów lokalnych, liderom organizacji pozarządowych, przedstawicielom biznesu, nauki i kultury mają możliwość poznać polski dorobek w zakresie demokratycznych i wolnorynkowych przemian, budowy państwa prawa i doświadczeń „polskiej drogi” do członkostwa w Unii Europejskiej.
Fundacja OKNO NA WSCHÓD

Fundacja OKNO NA WSCHÓD

Bądź na bieżąco.
„TAK dla edukacji – wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku”

„TAK dla edukacji – wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku”

realizowany jest przez Fundację Okno Na Wschód w partnerstwie z Uniwersytetem w Białymstoku. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 1 761 941,70 zł.
TAK DLA PRACY - edycja 2

TAK DLA PRACY - edycja 2

Projekt pt. „TAK dla pracy – kompleksowa aktywizacja zawodowa pozostających bez zatrudnienia mieszkańców i mieszkanek powiatów białostockiego, sokólskiego i m. Białystok – edycja 2” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 1 095 368,48 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Fundacja OKNO NA WSCHÓD prowadzi nabór na siedmiodniowy wyjazd na szkolenie/trening w Armenii w okresie 14-21 marca 2014 r. Celem szkolenia w Armenii jest poszerzenie wiedzy uczestników z zakresu metody Open Space Technology – jej zalet i efektywności jej stosowania wśród młodych ludzi. Ramy kursu treningowego ukierunkowane są na takie tematy jak: społeczeństwo obywatelskie, prawa… [czytaj dalej]

Miło nam poinformować, iż Fundacja otrzymała dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich na realizację projektu pt. „Kierunek – adaptacja – wsparcie dla studentów białostockich uczelni z państw byłego ZSRR nie będących państwami członkowskimi UE”. Projekt skierowany jest do kandydatów na studia oraz studentów białostockich uczelni wyższych z państw byłego ZSRR,… [czytaj dalej]

Fundacja OKNO NA WSCHÓD  z siedzibą w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 8, lok. 216, ogłasza nabór na stanowisko asystenta kierownika projektu: „Kierunek adaptacja – wsparcie dla studentów białostockich uczeni z państw byłego ZSRR nie będących państwami członkowskimi UE” FORMULARZ OFERTOWY asystent kierownika projektu OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO asystent kierownika projektu Szczegółowe informacje znajdują się w ofertach… [czytaj dalej]

Kilkudziesięciu nauczycieli i ponad setka uczniów z całego województwa uczyła się jak być liderem, pogłębiała swoją wiedzę na temat Unii Europejskiej a w końcu wzięła udział w Sesji Młodzieżowego Parlamentu. Wszystko w ramach projektu „Euro-aktywni na Podlasiu” – inicjatywy Fundacji Okno na Wschód, wspieranej przez III Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku, Europejski Dom Spotkań – Fundację… [czytaj dalej]

Druga edycja: 13-22 październik 2013 r. Białystok Fundacja OKNO NA WSCHÓD ma zaszczyt zaprosić studentów polskiego pochodzenia w wieku 18-25 lat z Białorusi, Litwy, Rosji i Ukrainy do udziału w projekcie pt. „Akademia Kreatywnych Liderów – pobyty edukacyjne dla młodzieży studenckiej polskiego pochodzenia z Białorusi, Litwy, Ukrainy i Rosji”. Pierwsza edycja projektu realizowana jest w dniach 20-29… [czytaj dalej]

Informacja od naszych przyjaciół z Europejski Parlament Młodzieży EYP Poland: Spróbuj swoich sił w Europejskim Parlamencie Młodzieży! Europejski Parlament Młodzieży EYP Poland zaprasza na Międzynarodowe Forum Młodzieży we Wrocławiu, które odbędzie się w dniach 19-23 czerwca br. Program obejmuje typowe dla EYP zajęcia, czyli Teambuilding, Praca w Komitetach i Obrady Generalne, oraz dodatkowo cały dzień… [czytaj dalej]

Dodano: 10.04.2013

Fundacja OKNO NA WSCHÓD po raz drugi ma przyjemność zaprezentować województwo podlaskie i Polskę studentom ze wschodu. W ramach 12 dniowej wizyty studyjnej w ramach programu Study Tours to Poland grupa 10 osób z Białorusi, Ukrainy i Mołdawii przekona się jak wygląda współczesna Polska. Młodzi ludzie poznają dorobek naszego kraju i regionu w zakresie wolnorynkowych… [czytaj dalej]

Z dniem 1 marca 2013 r. Fundacja OKNO NA WSCHÓD rozpoczyna realizację projektu pt. „Akademia Kreatywnych Liderów – pobyty edukacyjne dla młodzieży studenckiej polskiego pochodzenia z Białorusi, Litwy, Ukrainy i Rosji (Obwód Kaliningradzki)”, który  jest odpowiedzią na problem znikomego udziału młodzieży studenckiej polskiego pochodzenia w generowaniu i realizacji działań, które służyłyby tak środowisku polonijnemu, jak… [czytaj dalej]

Z okazji X-lecia akcji FILMOWE PODLASIE ATAKUJE!, Fundacja OKNO NA WSCHÓD, Białostocki Ośrodek Kultury oraz Gazeta Wyborcza w Białymstoku, dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, prezentują kompilację DVD z filmami twórców przez lata uczestniczącymi w przeglądzie. Płyta, wydana w nakładzie 10 000 sztuk, dystrybuowana była wraz z Gazetą Wyborczą. Premiera już wkrótce!

Dodano: 05.11.2012

Fundacja OKNO NA WSCHÓD rozpoczyna realizację projektu “Euro-aktywni na Podlasiu”, finansowanego z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Przedsięwzięcie zostało przygotowane w odpowiedzi na problemem niskiej aktywność obywatelskiej młodzieży. Celem projektu jest aktywizacja społeczna uczniów i uczennic szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa podlaskiego. Grupę docelową stanowi 20 nauczycieli i 100 uczniów zrzeszonych… [czytaj dalej]