Poznaj polski, poznaj Polskę - edycja II

Poznaj polski, poznaj Polskę - edycja II

W ramach projektu "Poznaj polski, poznaj Polskę - edycja II" kontynuujemy pracę nad pierwszą darmową platformą e-learningową umożliwiającą darmową naukę j. polskiego dla osób rosyjskojęzycznych. W ramach drugiej edycji projektu tworzymy poziom B2, ukraińską wersję platformy umożliwiającą naukę dla osób z Ukrainy, mobilną wersję platformy dostępną na tabletach oraz smartfonach, jak również dodatkowe moduły ćwiczeniowe.
SZANSA W INTEGRACJI

SZANSA W INTEGRACJI

Projekt realizowany przez Fundację OKNO NA WSCHÓD w partnerstwie z Powiatem Hajnowskim oraz Gminą Miejską Hajnówka w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2018 r. 100 mieszkańców/nek Hajnówki otrzyma wsparcie w ramach reintegracji społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej, jak również szkolenia i staże zawodowe oraz zajęcia sportowe, w świetlicach dziecięcych i młodzieżowych dla dzieci. Rekrutacja odbywa się w II turach - ZAPRASZAMY!
Krok do kariery

Krok do kariery

Działania w projekcie Krok do kariery realizowanego z ramienia Białostockiego Centrum Wsparcia Studentów ze Wschodu również kierowane są do osób ze Wschodu studiujących na białostockich uczelniach wyższych. W ramach projektu Centrum oferuje udział w doradztwie zawodowym oraz w bezpłatnych szkoleniach ułatwiających wejście na polski rynek pracy.
Kierunek Adaptacja II

Kierunek Adaptacja II

W ramach projektu Kierunek adaptacja (edycja II) Fundacja kontynuuje działalność pierwszego w Białymstoku Centrum Wsparcia Studentów ze Wschodu. Konsultanci Centrum udzielają bezpłatnych porad dla osób ze Wschodu studiujących, bądź chcących podjąć naukę na białostockich uczelniach. Oprócz tego Centrum oferuje udział w bezpłatnych kursach języka polskiego, wyjazdach edukacyjnych oraz w wolontariacie.
Study Tours to Poland

Study Tours to Poland

W ramach projektu Study Tours to Poland Fundacja cyklicznie organizuje wizyty studyjne w Białymstoku dla studentów z Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii. Studenci podczas wizyt dzięki przedstawicielom administracji rządowej, samorządów lokalnych, liderom organizacji pozarządowych, przedstawicielom biznesu, nauki i kultury mają możliwość poznać polski dorobek w zakresie demokratycznych i wolnorynkowych przemian, budowy państwa prawa i doświadczeń „polskiej drogi” do członkostwa w Unii Europejskiej.

Fundacja OKNO NA WSCHÓD

Fundacja OKNO NA WSCHÓD

Bądź na bieżąco.
„TAK dla edukacji – wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku”

„TAK dla edukacji – wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku”

realizowany jest przez Fundację Okno Na Wschód w partnerstwie z Uniwersytetem w Białymstoku. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 1 761 941,70 zł.
TAK DLA PRACY - edycja 2

TAK DLA PRACY - edycja 2

Projekt pt. „TAK dla pracy – kompleksowa aktywizacja zawodowa pozostających bez zatrudnienia mieszkańców i mieszkanek powiatów białostockiego, sokólskiego i m. Białystok – edycja 2” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 1 095 368,48 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Miło nam poinformować, iż Fundacja otrzymała dofinansowanie w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży na realizację projektu pt. „Tatarskim szlakiem – od wspólnych korzeni ku wspólnej przyszłości”. Celem projektu, realizowanego w partnerstwie z Uniwersytetem im. Kazimierasa Simonaviciusa w Wilnie,  jest zainspirowanie młodzieży z Polski i Litwy do podejmowania wspólnych działań, które przyczyniają się do wzajemnego zbliżenia… [czytaj dalej]

Fundacja OKNO NA WSCHÓD z siedzibą w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 8 lok. 101, ogłasza nabór na stanowiska: a) kierownik projektu w ramach projektu: „Kierunek adaptacja – wsparcie dla studentów białostockich uczelni z państw byłego ZSRR nie będących państwami członkowskimi UE” OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO kierownik projektu FORMULARZ OFERTOWY kierownik projektu b) koordynator ds. finansowych w… [czytaj dalej]

Od dnia 5 marca biuro Fundacji OKNO NA WSCHÓD mieści się pod nowym adresem: ul. Zwycięstwa 8, lok. 101, 15-703 Białystok.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż Fundacja otrzymała dofinansowanie w ramach programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych – Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą 2014 r. na realizację projektu pt. „Krok do kariery – studenckie staże zawodowe osób pochodzenia polskiego z Litwy w województwie podlaskim”. Projekt odpowiada na potrzebę zacieśnienia relacji z Polską przez studentów i… [czytaj dalej]

Fundacja OKNO NA WSCHÓD z Białegostoku poszukuje kandydatów na stanowisko konsultanta/ki (umowa cywilno-prawna) w Białostockim Centrum Wsparcia Studentów ze Wschodu (BCWSW). Organizacja zabiega o ludzi młodych, aktywnych, zaangażowanych w życie społeczne, akademickie, kulturowe, chcących rozwijać się, zdobywać nowe doświadczenia, wykazujących własną inicjatywę i chęć działania.  Zakres obowiązków: – udzielanie porad petentom Centrum w zakresie m.in…. [czytaj dalej]

Fundacja OKNO NA WSCHÓD prowadzi nabór na siedmiodniowy wyjazd na szkolenie/trening w Armenii w okresie 14-21 marca 2014 r. Celem szkolenia w Armenii jest poszerzenie wiedzy uczestników z zakresu metody Open Space Technology – jej zalet i efektywności jej stosowania wśród młodych ludzi. Ramy kursu treningowego ukierunkowane są na takie tematy jak: społeczeństwo obywatelskie, prawa… [czytaj dalej]

Miło nam poinformować, iż Fundacja otrzymała dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich na realizację projektu pt. „Kierunek – adaptacja – wsparcie dla studentów białostockich uczelni z państw byłego ZSRR nie będących państwami członkowskimi UE”. Projekt skierowany jest do kandydatów na studia oraz studentów białostockich uczelni wyższych z państw byłego ZSRR,… [czytaj dalej]

Fundacja OKNO NA WSCHÓD  z siedzibą w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 8, lok. 216, ogłasza nabór na stanowisko asystenta kierownika projektu: „Kierunek adaptacja – wsparcie dla studentów białostockich uczeni z państw byłego ZSRR nie będących państwami członkowskimi UE” FORMULARZ OFERTOWY asystent kierownika projektu OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO asystent kierownika projektu Szczegółowe informacje znajdują się w ofertach… [czytaj dalej]

Kilkudziesięciu nauczycieli i ponad setka uczniów z całego województwa uczyła się jak być liderem, pogłębiała swoją wiedzę na temat Unii Europejskiej a w końcu wzięła udział w Sesji Młodzieżowego Parlamentu. Wszystko w ramach projektu „Euro-aktywni na Podlasiu” – inicjatywy Fundacji Okno na Wschód, wspieranej przez III Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku, Europejski Dom Spotkań – Fundację… [czytaj dalej]

Druga edycja: 13-22 październik 2013 r. Białystok Fundacja OKNO NA WSCHÓD ma zaszczyt zaprosić studentów polskiego pochodzenia w wieku 18-25 lat z Białorusi, Litwy, Rosji i Ukrainy do udziału w projekcie pt. „Akademia Kreatywnych Liderów – pobyty edukacyjne dla młodzieży studenckiej polskiego pochodzenia z Białorusi, Litwy, Ukrainy i Rosji”. Pierwsza edycja projektu realizowana jest w dniach 20-29… [czytaj dalej]