Poznaj polski, poznaj Polskę - edycja II

Poznaj polski, poznaj Polskę - edycja II

W ramach projektu "Poznaj polski, poznaj Polskę - edycja II" kontynuujemy pracę nad pierwszą darmową platformą e-learningową umożliwiającą darmową naukę j. polskiego dla osób rosyjskojęzycznych. W ramach drugiej edycji projektu tworzymy poziom B2, ukraińską wersję platformy umożliwiającą naukę dla osób z Ukrainy, mobilną wersję platformy dostępną na tabletach oraz smartfonach, jak również dodatkowe moduły ćwiczeniowe.
SZANSA W INTEGRACJI

SZANSA W INTEGRACJI

Projekt realizowany przez Fundację OKNO NA WSCHÓD w partnerstwie z Powiatem Hajnowskim oraz Gminą Miejską Hajnówka w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2018 r. 100 mieszkańców/nek Hajnówki otrzyma wsparcie w ramach reintegracji społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej, jak również szkolenia i staże zawodowe oraz zajęcia sportowe, w świetlicach dziecięcych i młodzieżowych dla dzieci. Rekrutacja odbywa się w II turach - ZAPRASZAMY!
Krok do kariery

Krok do kariery

Działania w projekcie Krok do kariery realizowanego z ramienia Białostockiego Centrum Wsparcia Studentów ze Wschodu również kierowane są do osób ze Wschodu studiujących na białostockich uczelniach wyższych. W ramach projektu Centrum oferuje udział w doradztwie zawodowym oraz w bezpłatnych szkoleniach ułatwiających wejście na polski rynek pracy.
Kierunek Adaptacja II

Kierunek Adaptacja II

W ramach projektu Kierunek adaptacja (edycja II) Fundacja kontynuuje działalność pierwszego w Białymstoku Centrum Wsparcia Studentów ze Wschodu. Konsultanci Centrum udzielają bezpłatnych porad dla osób ze Wschodu studiujących, bądź chcących podjąć naukę na białostockich uczelniach. Oprócz tego Centrum oferuje udział w bezpłatnych kursach języka polskiego, wyjazdach edukacyjnych oraz w wolontariacie.
Study Tours to Poland

Study Tours to Poland

W ramach projektu Study Tours to Poland Fundacja cyklicznie organizuje wizyty studyjne w Białymstoku dla studentów z Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii. Studenci podczas wizyt dzięki przedstawicielom administracji rządowej, samorządów lokalnych, liderom organizacji pozarządowych, przedstawicielom biznesu, nauki i kultury mają możliwość poznać polski dorobek w zakresie demokratycznych i wolnorynkowych przemian, budowy państwa prawa i doświadczeń „polskiej drogi” do członkostwa w Unii Europejskiej.

Fundacja OKNO NA WSCHÓD

Fundacja OKNO NA WSCHÓD

Bądź na bieżąco.
„TAK dla edukacji – wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku”

„TAK dla edukacji – wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku”

realizowany jest przez Fundację Okno Na Wschód w partnerstwie z Uniwersytetem w Białymstoku. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 1 761 941,70 zł.
TAK DLA PRACY - edycja 2

TAK DLA PRACY - edycja 2

Projekt pt. „TAK dla pracy – kompleksowa aktywizacja zawodowa pozostających bez zatrudnienia mieszkańców i mieszkanek powiatów białostockiego, sokólskiego i m. Białystok – edycja 2” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 1 095 368,48 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Fundacja OKNO NA WSCHÓD prowadzi nabór na siedmiodniowy wyjazd na szkolenie/trening w Armenii w okresie 14-21 marca 2014 r. Celem szkolenia w Armenii jest poszerzenie wiedzy uczestników z zakresu metody Open Space Technology – jej zalet i efektywności jej stosowania wśród młodych ludzi. Ramy kursu treningowego ukierunkowane są na takie tematy jak: społeczeństwo obywatelskie, prawa… [czytaj dalej]

Miło nam poinformować, iż Fundacja otrzymała dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich na realizację projektu pt. „Kierunek – adaptacja – wsparcie dla studentów białostockich uczelni z państw byłego ZSRR nie będących państwami członkowskimi UE”. Projekt skierowany jest do kandydatów na studia oraz studentów białostockich uczelni wyższych z państw byłego ZSRR,… [czytaj dalej]

Fundacja OKNO NA WSCHÓD  z siedzibą w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 8, lok. 216, ogłasza nabór na stanowisko asystenta kierownika projektu: „Kierunek adaptacja – wsparcie dla studentów białostockich uczeni z państw byłego ZSRR nie będących państwami członkowskimi UE” FORMULARZ OFERTOWY asystent kierownika projektu OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO asystent kierownika projektu Szczegółowe informacje znajdują się w ofertach… [czytaj dalej]

Kilkudziesięciu nauczycieli i ponad setka uczniów z całego województwa uczyła się jak być liderem, pogłębiała swoją wiedzę na temat Unii Europejskiej a w końcu wzięła udział w Sesji Młodzieżowego Parlamentu. Wszystko w ramach projektu „Euro-aktywni na Podlasiu” – inicjatywy Fundacji Okno na Wschód, wspieranej przez III Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku, Europejski Dom Spotkań – Fundację… [czytaj dalej]

Druga edycja: 13-22 październik 2013 r. Białystok Fundacja OKNO NA WSCHÓD ma zaszczyt zaprosić studentów polskiego pochodzenia w wieku 18-25 lat z Białorusi, Litwy, Rosji i Ukrainy do udziału w projekcie pt. „Akademia Kreatywnych Liderów – pobyty edukacyjne dla młodzieży studenckiej polskiego pochodzenia z Białorusi, Litwy, Ukrainy i Rosji”. Pierwsza edycja projektu realizowana jest w dniach 20-29… [czytaj dalej]

Informacja od naszych przyjaciół z Europejski Parlament Młodzieży EYP Poland: Spróbuj swoich sił w Europejskim Parlamencie Młodzieży! Europejski Parlament Młodzieży EYP Poland zaprasza na Międzynarodowe Forum Młodzieży we Wrocławiu, które odbędzie się w dniach 19-23 czerwca br. Program obejmuje typowe dla EYP zajęcia, czyli Teambuilding, Praca w Komitetach i Obrady Generalne, oraz dodatkowo cały dzień… [czytaj dalej]

Dodano: 10.04.2013

Fundacja OKNO NA WSCHÓD po raz drugi ma przyjemność zaprezentować województwo podlaskie i Polskę studentom ze wschodu. W ramach 12 dniowej wizyty studyjnej w ramach programu Study Tours to Poland grupa 10 osób z Białorusi, Ukrainy i Mołdawii przekona się jak wygląda współczesna Polska. Młodzi ludzie poznają dorobek naszego kraju i regionu w zakresie wolnorynkowych… [czytaj dalej]

Z dniem 1 marca 2013 r. Fundacja OKNO NA WSCHÓD rozpoczyna realizację projektu pt. „Akademia Kreatywnych Liderów – pobyty edukacyjne dla młodzieży studenckiej polskiego pochodzenia z Białorusi, Litwy, Ukrainy i Rosji (Obwód Kaliningradzki)”, który  jest odpowiedzią na problem znikomego udziału młodzieży studenckiej polskiego pochodzenia w generowaniu i realizacji działań, które służyłyby tak środowisku polonijnemu, jak… [czytaj dalej]

Z okazji X-lecia akcji FILMOWE PODLASIE ATAKUJE!, Fundacja OKNO NA WSCHÓD, Białostocki Ośrodek Kultury oraz Gazeta Wyborcza w Białymstoku, dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, prezentują kompilację DVD z filmami twórców przez lata uczestniczącymi w przeglądzie. Płyta, wydana w nakładzie 10 000 sztuk, dystrybuowana była wraz z Gazetą Wyborczą. Premiera już wkrótce!

Dodano: 05.11.2012

Fundacja OKNO NA WSCHÓD rozpoczyna realizację projektu “Euro-aktywni na Podlasiu”, finansowanego z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Przedsięwzięcie zostało przygotowane w odpowiedzi na problemem niskiej aktywność obywatelskiej młodzieży. Celem projektu jest aktywizacja społeczna uczniów i uczennic szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa podlaskiego. Grupę docelową stanowi 20 nauczycieli i 100 uczniów zrzeszonych… [czytaj dalej]