Poznaj polski, poznaj Polskę - edycja II

Poznaj polski, poznaj Polskę - edycja II

W ramach projektu "Poznaj polski, poznaj Polskę - edycja II" kontynuujemy pracę nad pierwszą darmową platformą e-learningową umożliwiającą darmową naukę j. polskiego dla osób rosyjskojęzycznych. W ramach drugiej edycji projektu tworzymy poziom B2, ukraińską wersję platformy umożliwiającą naukę dla osób z Ukrainy, mobilną wersję platformy dostępną na tabletach oraz smartfonach, jak również dodatkowe moduły ćwiczeniowe.
SZANSA W INTEGRACJI

SZANSA W INTEGRACJI

Projekt realizowany przez Fundację OKNO NA WSCHÓD w partnerstwie z Powiatem Hajnowskim oraz Gminą Miejską Hajnówka w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2018 r. 100 mieszkańców/nek Hajnówki otrzyma wsparcie w ramach reintegracji społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej, jak również szkolenia i staże zawodowe oraz zajęcia sportowe, w świetlicach dziecięcych i młodzieżowych dla dzieci. Rekrutacja odbywa się w II turach - ZAPRASZAMY!
Krok do kariery

Krok do kariery

Działania w projekcie Krok do kariery realizowanego z ramienia Białostockiego Centrum Wsparcia Studentów ze Wschodu również kierowane są do osób ze Wschodu studiujących na białostockich uczelniach wyższych. W ramach projektu Centrum oferuje udział w doradztwie zawodowym oraz w bezpłatnych szkoleniach ułatwiających wejście na polski rynek pracy.
Kierunek Adaptacja II

Kierunek Adaptacja II

W ramach projektu Kierunek adaptacja (edycja II) Fundacja kontynuuje działalność pierwszego w Białymstoku Centrum Wsparcia Studentów ze Wschodu. Konsultanci Centrum udzielają bezpłatnych porad dla osób ze Wschodu studiujących, bądź chcących podjąć naukę na białostockich uczelniach. Oprócz tego Centrum oferuje udział w bezpłatnych kursach języka polskiego, wyjazdach edukacyjnych oraz w wolontariacie.
Study Tours to Poland

Study Tours to Poland

W ramach projektu Study Tours to Poland Fundacja cyklicznie organizuje wizyty studyjne w Białymstoku dla studentów z Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii. Studenci podczas wizyt dzięki przedstawicielom administracji rządowej, samorządów lokalnych, liderom organizacji pozarządowych, przedstawicielom biznesu, nauki i kultury mają możliwość poznać polski dorobek w zakresie demokratycznych i wolnorynkowych przemian, budowy państwa prawa i doświadczeń „polskiej drogi” do członkostwa w Unii Europejskiej.

Fundacja OKNO NA WSCHÓD

Fundacja OKNO NA WSCHÓD

Bądź na bieżąco.
„TAK dla edukacji – wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku”

„TAK dla edukacji – wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku”

realizowany jest przez Fundację Okno Na Wschód w partnerstwie z Uniwersytetem w Białymstoku. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 1 761 941,70 zł.
TAK DLA PRACY - edycja 2

TAK DLA PRACY - edycja 2

Projekt pt. „TAK dla pracy – kompleksowa aktywizacja zawodowa pozostających bez zatrudnienia mieszkańców i mieszkanek powiatów białostockiego, sokólskiego i m. Białystok – edycja 2” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 1 095 368,48 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/RR/NJKZ/18 z dnia 06.03.2018 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIE OFERT w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania rynku na kompleksową organizację wyjazdów w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia zawodowego” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki…. [czytaj dalej]

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania jako wyposażenia pracowni w ramach projektu „Nowa jakość kształcenie zawodowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie… [czytaj dalej]

W związku z Zapytaniem Ofertowym nr 01/02/SWI/2018, prowadzonym w trybie udzielania zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącym zamówienia usługi szkoleń zawodowych w ramach projektu „Szansa w integracji”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, jako Zamawiający informujemy, że zgodnie ze sposobem oceny ofert opisanym w… [czytaj dalej]

Wyniki wyboru są dostępne w pliku: Wybór-najkorzystniejszej-oferty-5-NJKZ-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/02/SWI/2018 w ramach projektu RPPD.07.01.00-20-0036/16 – szkolenie zawodowe: KELNER Zapraszamy do złożenia oferty na Zapytanie ofertowe NR 01/02/SWI/2018 w ramach projektu RPPD.07.01.00-20-0036/16, prowadzone w trybie zasady konkurencyjności. Zapytanie dotyczy szkolenia zawodowego: KELNER dla 1 osoby w Białymstoku. W załącznikach zapytanie oraz załączniki. Załącznik nr 1 – Formularz Załącznik nr 2 Załącznik nr… [czytaj dalej]

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/NJKZ/2018 z dnia 12.02.2018 r. prowadzone w trybie zasady konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1088214   I, ZAMAWIAJĄCY Fundacja OKNO NA WSCHÓD 15-099 Białystok, ul. Legionowa 14/16 lok. 101 NIP: 5423108836 REGON: 200241401   II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA : Siedziba Zamawiającego Strona internetowa Zamawiającego: www.onw.org.pl Strona www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl   III.      TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA : Zgodnie z zasadą… [czytaj dalej]

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA dot. ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 4/NJKZ/2018 z dnia 12.02.2018 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności ZAMAWIAJĄCY Fundacja OKNO NA WSCHÓD ul. Legionowa 14/16, lok. 101, 15-099 Białystok NIP: 5423108836 REGON: 200241401 informuje, iż unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego nr 4/NJKZ/2018 z dnia 12.02.2018 dot. zakupu i dostawy sprzętu komputerowego oraz oprogramowania jako wyposażenia… [czytaj dalej]

Białystok, 09 .02.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/NJKZ/2018 z 26.01.2018 r. na przygotowanie i realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czyżewie, zajęć rozwijających zdolności uczniów, kół zainteresowań, projektów edukacyjnych, zajęć specjalistycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i o charakterze terapeutycznym… [czytaj dalej]

Od dnia 05.02.2018 Fundacja OKNO NA WSCHÓD zmieniła lokalizację swojego biura, obecnie znajduje się ono przy ulicy Ciepłej 40 lok. 15, 15-472 Białystok Zapraszamy !!!

Wyniki wyboru są dostępne w pliku: Wybór-najkorzystniejszej-oferty-2-NJKZ-2018