Aktywne Rady Społeczne II

Aktywne Rady Społeczne II

Celem projektu jest wzmocnienie na Ukrainie roli rad społecznych będącymi ciałami dialogu władzy ze społeczeństwem. Najważniejsze działania to: dwie wizyty studyjne ukraińskich delegacji w Polsce, wydanie Poradnika Modelowej Rady Społecznej, powołanie nowych i wsparcie merytoryczne istniejących rad społecznych, organizacja I Forum Rad Społecznych.
Tak dla pracy

Tak dla pracy

Projekt skierowany do osób po 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych na terenie powiatów białostockiego, sokólskiego oraz miasta Białegostoku. Proponujemy bezpłatne doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe: Spawacz metodą MIG, Operator obrabiarek CNC, Pomoc kuchenna oraz pośrednictwo pracy i staże zawodowe. Zapewniamy stypendia szkoleniowe, stypendia stażowe, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, badania lekarskie, szkolenia bhp, ubrania robocze i ubezpieczenie. Trwa rekrutacja - ZAPRASZAMY!
Poznaj polski, poznaj Polskę - edycja II

Poznaj polski, poznaj Polskę - edycja II

W ramach projektu "Poznaj polski, poznaj Polskę - edycja II" kontynuujemy pracę nad pierwszą darmową platformą e-learningową umożliwiającą darmową naukę j. polskiego dla osób rosyjskojęzycznych. W ramach drugiej edycji projektu tworzymy poziom B2, ukraińską wersję platformy umożliwiającą naukę dla osób z Ukrainy, mobilną wersję platformy dostępną na tabletach oraz smartfonach, jak również dodatkowe moduły ćwiczeniowe.
SZANSA W INTEGRACJI

SZANSA W INTEGRACJI

Projekt realizowany przez Fundację OKNO NA WSCHÓD w partnerstwie z Powiatem Hajnowskim oraz Gminą Miejską Hajnówka w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2018 r. 100 mieszkańców/nek Hajnówki otrzyma wsparcie w ramach reintegracji społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej, jak również szkolenia i staże zawodowe oraz zajęcia sportowe, w świetlicach dziecięcych i młodzieżowych dla dzieci. Rekrutacja odbywa się w II turach - ZAPRASZAMY!
Krok do kariery

Krok do kariery

Działania w projekcie Krok do kariery realizowanego z ramienia Białostockiego Centrum Wsparcia Studentów ze Wschodu również kierowane są do osób ze Wschodu studiujących na białostockich uczelniach wyższych. W ramach projektu Centrum oferuje udział w doradztwie zawodowym oraz w bezpłatnych szkoleniach ułatwiających wejście na polski rynek pracy.
Kierunek Adaptacja II

Kierunek Adaptacja II

W ramach projektu Kierunek adaptacja (edycja II) Fundacja kontynuuje działalność pierwszego w Białymstoku Centrum Wsparcia Studentów ze Wschodu. Konsultanci Centrum udzielają bezpłatnych porad dla osób ze Wschodu studiujących, bądź chcących podjąć naukę na białostockich uczelniach. Oprócz tego Centrum oferuje udział w bezpłatnych kursach języka polskiego, wyjazdach edukacyjnych oraz w wolontariacie.
Study Tours to Poland

Study Tours to Poland

W ramach projektu Study Tours to Poland Fundacja cyklicznie organizuje wizyty studyjne w Białymstoku dla studentów z Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii. Studenci podczas wizyt dzięki przedstawicielom administracji rządowej, samorządów lokalnych, liderom organizacji pozarządowych, przedstawicielom biznesu, nauki i kultury mają możliwość poznać polski dorobek w zakresie demokratycznych i wolnorynkowych przemian, budowy państwa prawa i doświadczeń „polskiej drogi” do członkostwa w Unii Europejskiej.
Fundacja OKNO NA WSCHÓD

Fundacja OKNO NA WSCHÓD

Bądź na bieżąco.
„TAK dla edukacji – wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku”

„TAK dla edukacji – wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku”

realizowany jest przez Fundację Okno Na Wschód w partnerstwie z Uniwersytetem w Białymstoku. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 1 761 941,70 zł.
TAK DLA PRACY - edycja 2

TAK DLA PRACY - edycja 2

Projekt pt. „TAK dla pracy – kompleksowa aktywizacja zawodowa pozostających bez zatrudnienia mieszkańców i mieszkanek powiatów białostockiego, sokólskiego i m. Białystok – edycja 2” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 1 095 368,48 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oferujemy m.in.: a) bezpłatne szkolenia zawodowe: – operator obrabiarki CNC – spawacz metodą MIG – pomoc kuchenna b) pośrednictwo pracy c) płatne staże zawodowe d) indywidualne wsparcie psychologiczno-doradcze e) warsztaty z technik poszukiwania pracy Więcej informacji wraz z regulaminem i formularzem rekrutacyjnym na stronie projektu: www.takdlapracy.onw.org.pl

Szansa dla bezrobotnych na zdobycie poszukiwanego przez pracodawców zawodu i pozyskanie pracy!   Ruszyły pierwsze projekty unijne, w tym zarządzane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku! Jeśli nie masz pracy lub znasz osoby, które jej nie mają – PRZECZYTAJ UWAŻNIE – można otrzymać bezpłatną pomoc na rynku pracy. CO MOŻNA UZYSKAĆ? 1. Poradnictwo zawodowe (m.in…. [czytaj dalej]

Fundacja OKNO NA WSCHÓD po raz kolejny organizuje wolontariat dla studentów ze wschodu w organizacjach pozarządowych z Białegostoku, w ramach projektu „Kierunek Adaptacja (edycja II) – wsparcie studentów białostockich uczelni wyższych pochodzących z państw nie będących państwami członkowskimi Unii Europejskiej” Fundacja poszukuje 7 organizacji pozarządowych, chcących gościć wolontariusza – studenta jednej z białostockich uczelni pochodzącego z Białorusi, Rosji lub Ukrainy, podczas… [czytaj dalej]

Dodano: 14.02.2016

a. Źródło finansowania: Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji (Fundacja Solidarności Międzynarodowej), Program RITA – Przemiany w regionie b. Termin realizacji: 01.02.2016-30.11.2016 c. Miejsce realizacji: Ukraina – obwody: czerkaski, kijowski, kirowohradzki, połtawski, winnicki; Polska – miasta: Warszawa, Białystok, Suwałki, Mława d. Streszczenie: Celem projektu jest wzmocnienie zdolności wspólnot i władz lokalnych w obwodach czerkaskim, kijowskim, kirowohradzkim, połtawskim oraz winnickim… [czytaj dalej]

Uwaga! Zmienił się adres Fundacji OKNO NA WSCHÓD i Białostockiego Centrum Wsparcia Studentów ze Wschodu. Obecnie znajdziecie nas przy ulicy Sienkiewicza 86! Fundacja OKNO NA WSCHÓD ul. Sienkiewicza 86, lok. 11, 16, 17 15-005 Białystok tel.: 85 661 09 33 Białostockie Centrum Wsparcia Studentów ze Wschodu ul. Sienkiewicza 86, lok. 16, 15-005 Białystok tel.: 85… [czytaj dalej]

Właśnie zakończyliśmy realizację projektu „Podlasie nasze i wasze”, skierowanego do obcokrajowców (zwłaszcza dzieci i młodzieży) zamieszkujących Województwo Podlaskie. Celem projektu była promocja dorobku kultury tradycyjnej Podlasia wśród cudzoziemców, zwiększenie stopnia zintegrowania i utożsamienia się przez nich z regionem i społecznością lokalną, a także edukacja dzieci i młodzieży ze szkół wielonarodowych. W ramach projektu przeprowadzonych zostało… [czytaj dalej]

Ogłoszenie o wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego  w ramach konkursu ofert na przeprowadzenie kursu języka polskiego dla cudzoziemców   w projekcie „Kierunek adaptacja (edycja II) – wsparcie studentów białostockich uczelni wyższych pochodzących z państw nie będących państwami członkowskimi Unii Europejskiej” realizowanego przez Fundację OKNO NA WSCHÓD  Zarząd Fundacji OKNO NA WSCHÓD informuje, że w… [czytaj dalej]

Dodano: 03.11.2015

Informujemy, iż zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie kursów języka polskiego dla cudzoziemców rosyjskojęzycznych przedstawione przez Fundację OKNO NA WSCHÓD dnia 22 października zostało anulowane ze względu na dokonanie w nim zmian . Zapraszamy do ponownego składania ofert na przeprowadzenie kursu języka polskiego dla cudzoziemców rosyjskojęzycznych. Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa, polegająca na przeprowadzeniu kursu… [czytaj dalej]

Fundacja rozpoczyna rekrutację uczestników na bezpłatne szkolenia komputerowe dla seniorów. Zgłaszać się mogą osoby, które ukończyły 60 rok życia i są mieszkańcami Białegostoku. Szkolenia odbywać się będą na poziomie podstawowym. W ramach szkoleń uczestnicy dowiedzą się m.in.: jak obsługiwać komputer, korzystać z internetu, założyć i korzystać z maila, obsługiwać Skype czy Facebook, robić zakupy, sprawdzać… [czytaj dalej]

Dodano: 22.10.2015

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie kursu języka polskiego dla cudzoziemców rosyjskojęzycznych. Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa, polegająca na przeprowadzeniu kursu języka polskiego dla trzech dziesięcioosobowych grup studentów z krajów byłego ZSRR (przede wszystkim Rosji, Ukrainy i Białorusi), uczących się na białostockich uczelniach wyższych. Kurs ma obejmować 110 godzin zajęć dydaktycznych (1 godzina zajęć =… [czytaj dalej]