Poznaj polski, poznaj Polskę - edycja II

Poznaj polski, poznaj Polskę - edycja II

W ramach projektu "Poznaj polski, poznaj Polskę - edycja II" kontynuujemy pracę nad pierwszą darmową platformą e-learningową umożliwiającą darmową naukę j. polskiego dla osób rosyjskojęzycznych. W ramach drugiej edycji projektu tworzymy poziom B2, ukraińską wersję platformy umożliwiającą naukę dla osób z Ukrainy, mobilną wersję platformy dostępną na tabletach oraz smartfonach, jak również dodatkowe moduły ćwiczeniowe.
SZANSA W INTEGRACJI

SZANSA W INTEGRACJI

Projekt realizowany przez Fundację OKNO NA WSCHÓD w partnerstwie z Powiatem Hajnowskim oraz Gminą Miejską Hajnówka w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2018 r. 100 mieszkańców/nek Hajnówki otrzyma wsparcie w ramach reintegracji społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej, jak również szkolenia i staże zawodowe oraz zajęcia sportowe, w świetlicach dziecięcych i młodzieżowych dla dzieci. Rekrutacja odbywa się w II turach - ZAPRASZAMY!
Krok do kariery

Krok do kariery

Działania w projekcie Krok do kariery realizowanego z ramienia Białostockiego Centrum Wsparcia Studentów ze Wschodu również kierowane są do osób ze Wschodu studiujących na białostockich uczelniach wyższych. W ramach projektu Centrum oferuje udział w doradztwie zawodowym oraz w bezpłatnych szkoleniach ułatwiających wejście na polski rynek pracy.
Kierunek Adaptacja II

Kierunek Adaptacja II

W ramach projektu Kierunek adaptacja (edycja II) Fundacja kontynuuje działalność pierwszego w Białymstoku Centrum Wsparcia Studentów ze Wschodu. Konsultanci Centrum udzielają bezpłatnych porad dla osób ze Wschodu studiujących, bądź chcących podjąć naukę na białostockich uczelniach. Oprócz tego Centrum oferuje udział w bezpłatnych kursach języka polskiego, wyjazdach edukacyjnych oraz w wolontariacie.
Study Tours to Poland

Study Tours to Poland

W ramach projektu Study Tours to Poland Fundacja cyklicznie organizuje wizyty studyjne w Białymstoku dla studentów z Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii. Studenci podczas wizyt dzięki przedstawicielom administracji rządowej, samorządów lokalnych, liderom organizacji pozarządowych, przedstawicielom biznesu, nauki i kultury mają możliwość poznać polski dorobek w zakresie demokratycznych i wolnorynkowych przemian, budowy państwa prawa i doświadczeń „polskiej drogi” do członkostwa w Unii Europejskiej.

Fundacja OKNO NA WSCHÓD

Fundacja OKNO NA WSCHÓD

Bądź na bieżąco.
„TAK dla edukacji – wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku”

„TAK dla edukacji – wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku”

realizowany jest przez Fundację Okno Na Wschód w partnerstwie z Uniwersytetem w Białymstoku. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 1 761 941,70 zł.
TAK DLA PRACY - edycja 2

TAK DLA PRACY - edycja 2

Projekt pt. „TAK dla pracy – kompleksowa aktywizacja zawodowa pozostających bez zatrudnienia mieszkańców i mieszkanek powiatów białostockiego, sokólskiego i m. Białystok – edycja 2” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 1 095 368,48 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

W związku z uruchomieniem Centrum Wsparcia Cudzoziemców w Białymstoku, Fundacja OKNO NA WSCHÓD poszukujemy osoby do pracy na stanowisku: konsultant ds. cudzoziemców. OPIS STANOWISKA PRACY 1. udzielania konsultacji cudzoziemcom z Białorusi, Ukrainy i Rosji mieszkających w Białymstoku w zakresie: legalizacji pobytu, pracy, edukacji, spraw bytowych i życia codziennego (wynajem mieszkania, zameldowanie, służba zdrowia, e itd.)… [czytaj dalej]

Dziś rusza nabór wniosków w ramach II konkursu na wsparcie inicjatyw lokalnych. Po ubiegłorocznym dużym zainteresowaniu liczymy, że i tym razem będziemy mogli przyczynić się do realizacji wspaniałych przedsięwzięć na terenie województwa podlaskiego. Mamy nadzieję, że podobnie jak w zeszłym roku pomysłowość wnioskodawców nas pozytywnie zaskoczy i dofinansujemy najlepsze inicjatywy pod szyldem Podlaskie Lokalnie. Nabór… [czytaj dalej]

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/01/SWI.2/2019 w ramach projektu RPPD.07.01.00-20-0151/17 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności   Przedmiotowe zapytanie ofertowe jest udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską… [czytaj dalej]

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/01/SWI.2/2019 w ramach projektu RPPD.07.01.00-20-0151/17 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności   Przedmiotowe zapytanie ofertowe jest udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską… [czytaj dalej]

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/RR/TDE/19 z dnia 02.01.2019 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIE OFERT w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania rynku na kompleksową organizację obozu językowego z j. angielskiego w ramach projektu „TAK dla edukacji – wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa… [czytaj dalej]

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/12/SWI.2/2018 w ramach projektu RPPD.07.01.00-20-0151/17 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności   Przedmiotowe zapytanie ofertowe jest udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską… [czytaj dalej]

Celem zamówienia jest podniesienie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku, ukierunkowanej na podniesienie kompetencji kluczowych u uczniów Szkoły Podstawowej wraz z klasami gimnazjalnymi w ZS Brańsk poprzez kompleksowy program wsparcia obejmujący m.in. następujące działania: – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze ukierunkowane na podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie nauk przyrodniczych (geografii) Pełna treść zapytania ofertowego opublikowana… [czytaj dalej]

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów Szkoły Podstawowej z klasami gimnazjalnymi, zajęć rozwijających zdolności uczniów, kół zainteresowań, zajęć specjalistycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zajęć o charakterze terapeutycznym dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół w Brańsku. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w częściach: Część 1 – realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z… [czytaj dalej]

Fundacja OKNO NA WSCHÓD zaprasza do składania ofert na wynajem w Hajnówce 2 sal na potrzeby indywidualnych spotkań z psychologiem i mentorami. Treść zapytania ofertowego wraz z formularzem ofertowym w załączonym pliku: zapytanie ofertowe nr 01/09/2018 Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu: „Szansa w integracji II” nr RPPD.07.01.00-20-0151/17, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu w ramach Regionalnego… [czytaj dalej]

Dodano: 27.08.2018

Zapraszamy do składania ofert na kompleksową organizację wyjazdów w ramach projektu „Nowa jakość kształcenie zawodowego” współfinansowanego w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Treść Zapytania ofertowego wraz z załącznikami – do pobrania: Zapytanie ofertowe wyjazdy Czyżew 03-RR. Termin nadsyłania ofert do 28.08.2018 do godz. 14.00. Najbliższy wyjazd w ramach zapytania w dniach 30 – 31.08.2018.