Poznaj polski, poznaj Polskę - edycja II

Poznaj polski, poznaj Polskę - edycja II

W ramach projektu "Poznaj polski, poznaj Polskę - edycja II" kontynuujemy pracę nad pierwszą darmową platformą e-learningową umożliwiającą darmową naukę j. polskiego dla osób rosyjskojęzycznych. W ramach drugiej edycji projektu tworzymy poziom B2, ukraińską wersję platformy umożliwiającą naukę dla osób z Ukrainy, mobilną wersję platformy dostępną na tabletach oraz smartfonach, jak również dodatkowe moduły ćwiczeniowe.
SZANSA W INTEGRACJI

SZANSA W INTEGRACJI

Projekt realizowany przez Fundację OKNO NA WSCHÓD w partnerstwie z Powiatem Hajnowskim oraz Gminą Miejską Hajnówka w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2018 r. 100 mieszkańców/nek Hajnówki otrzyma wsparcie w ramach reintegracji społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej, jak również szkolenia i staże zawodowe oraz zajęcia sportowe, w świetlicach dziecięcych i młodzieżowych dla dzieci. Rekrutacja odbywa się w II turach - ZAPRASZAMY!
Krok do kariery

Krok do kariery

Działania w projekcie Krok do kariery realizowanego z ramienia Białostockiego Centrum Wsparcia Studentów ze Wschodu również kierowane są do osób ze Wschodu studiujących na białostockich uczelniach wyższych. W ramach projektu Centrum oferuje udział w doradztwie zawodowym oraz w bezpłatnych szkoleniach ułatwiających wejście na polski rynek pracy.
Kierunek Adaptacja II

Kierunek Adaptacja II

W ramach projektu Kierunek adaptacja (edycja II) Fundacja kontynuuje działalność pierwszego w Białymstoku Centrum Wsparcia Studentów ze Wschodu. Konsultanci Centrum udzielają bezpłatnych porad dla osób ze Wschodu studiujących, bądź chcących podjąć naukę na białostockich uczelniach. Oprócz tego Centrum oferuje udział w bezpłatnych kursach języka polskiego, wyjazdach edukacyjnych oraz w wolontariacie.
Study Tours to Poland

Study Tours to Poland

W ramach projektu Study Tours to Poland Fundacja cyklicznie organizuje wizyty studyjne w Białymstoku dla studentów z Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii. Studenci podczas wizyt dzięki przedstawicielom administracji rządowej, samorządów lokalnych, liderom organizacji pozarządowych, przedstawicielom biznesu, nauki i kultury mają możliwość poznać polski dorobek w zakresie demokratycznych i wolnorynkowych przemian, budowy państwa prawa i doświadczeń „polskiej drogi” do członkostwa w Unii Europejskiej.

Fundacja OKNO NA WSCHÓD

Fundacja OKNO NA WSCHÓD

Bądź na bieżąco.
„TAK dla edukacji – wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku”

„TAK dla edukacji – wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku”

realizowany jest przez Fundację Okno Na Wschód w partnerstwie z Uniwersytetem w Białymstoku. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 1 761 941,70 zł.
TAK DLA PRACY - edycja 2

TAK DLA PRACY - edycja 2

Projekt pt. „TAK dla pracy – kompleksowa aktywizacja zawodowa pozostających bez zatrudnienia mieszkańców i mieszkanek powiatów białostockiego, sokólskiego i m. Białystok – edycja 2” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 1 095 368,48 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

praktyki / wolontariat GRAFIK KOMPUTEROWY Fundacja OKNO NA WSCHÓD https://www.facebook.com/fundacjaoknonawschod/ poszukuje grafika do wsparcia rozwoju platformy e-learningowej umożliwiającej osobom rosyjsko i ukraińskojęzycznym naukę j. polskiego  www.polskijazyk.pl Od 2015 r. jest to najbardziej popularne narzędzie do nauki j. polskiego na wschodzie. Na dzień dzisiejszy z platformy korzysta 90 tys. osób z Białorusi, Rosji, Ukrainy, Kazachstanu. W… [czytaj dalej]

Fundacja OKNO NA WSCHÓD informuje, iż w dnia 20.03.2020 r. została wybrana najkorzystniejsza oferta na realizację usługi polegającej na zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia uczestnikom obozu naukowego – uczniom i uczennicom  Szkoły Podstawowej ZS-P w Narwi i Szkoły Podstawowej ZS-P w Czeremsze w ramach projektów „Tak dla edukacji” i „Z nauką na TY” współfinansowanych ze środków… [czytaj dalej]

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną biuro projektu FIO – Podlaskie Lokalnie jest nieczynne a dotychczasowy numer kontaktowy jest nieaktywny. Osoby posiadające wątpliwości i pytania zachęcamy do kontaktu w formie:📞 85 733 88 35 w godz. 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku✉ podlaskielokalnie@onw.org.pl

Fundacja OKNO NA WSCHÓD zaprasza do udziału w postępowaniu na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uczestnikom obozu naukowego – uczniom i uczennicom  Szkoły Podstawowej ZS-P w Narwi i Szkoły Podstawowej ZS-P w Czeremsze w ramach projektów „Tak dla edukacji” i „Z nauką na TY” , współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z… [czytaj dalej]

Fundacja OKNO NA WSCHÓD Anuluje w dniu 13.12.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/Narew/oboz.jezykowy/2019 (postępowanie na kompleksową organizację obozu językowego z języka angielskiego w ramach projektu pt. „Tak dla edukacji”)

Fundacja OKNO NA WSCHÓD zaprasza do udziału w postępowaniu na kompleksową organizację obozu językowego z języka angielskiego w ramach projektu pt. „Tak dla edukacji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 Termin składania ofert – do 16.12.2019 do godziny 16.00 Postępowanie prowadzone jest w trybie… [czytaj dalej]

Fundacja OKNO NA WSCHÓD informuje, iż w dniu 03.10.2019 r. została wybrana najkorzystniejsza oferta przygotowanie i realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,  i zajęć rozwijających zdolności uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej ZS-P w Czeremsze w ramach projektu pt. „Z nauką na TY” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego… [czytaj dalej]

Fundacja OKNO NA WSCHÓD informuje, iż w dnia 20.09.2019 r. została wybrana najkorzystniejsza oferta na na przygotowanie i realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć rozwijających zdolności uczniów, kół zainteresowań, projektów edukacyjnych, zajęć specjalistycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i o charakterze terapeutycznym dla uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej ZS-P w… [czytaj dalej]

Fundacja OKNO NA WSCHÓD informuje, iż w dniu 06.09.2019 r. została wybrana najkorzystniejsza oferta przygotowanie i realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć rozwijających zdolności uczniów, kół zainteresowań, projektów edukacyjnych, zajęć specjalistycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i o charakterze terapeutycznym dla uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej ZS-P w Czeremsze w… [czytaj dalej]

Fundacja OKNO NA WSCHÓD zaprasza do udziału w postępowaniu na przygotowanie i realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć rozwijających zdolności uczniów, kół zainteresowań, projektów edukacyjnych, zajęć specjalistycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i o charakterze terapeutycznym dla uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej ZS-P w Czeremsze w ramach projektu pt. „Z… [czytaj dalej]