Poznaj polski, poznaj Polskę - edycja II

Poznaj polski, poznaj Polskę - edycja II

W ramach projektu "Poznaj polski, poznaj Polskę - edycja II" kontynuujemy pracę nad pierwszą darmową platformą e-learningową umożliwiającą darmową naukę j. polskiego dla osób rosyjskojęzycznych. W ramach drugiej edycji projektu tworzymy poziom B2, ukraińską wersję platformy umożliwiającą naukę dla osób z Ukrainy, mobilną wersję platformy dostępną na tabletach oraz smartfonach, jak również dodatkowe moduły ćwiczeniowe.
SZANSA W INTEGRACJI

SZANSA W INTEGRACJI

Projekt realizowany przez Fundację OKNO NA WSCHÓD w partnerstwie z Powiatem Hajnowskim oraz Gminą Miejską Hajnówka w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2018 r. 100 mieszkańców/nek Hajnówki otrzyma wsparcie w ramach reintegracji społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej, jak również szkolenia i staże zawodowe oraz zajęcia sportowe, w świetlicach dziecięcych i młodzieżowych dla dzieci. Rekrutacja odbywa się w II turach - ZAPRASZAMY!
Krok do kariery

Krok do kariery

Działania w projekcie Krok do kariery realizowanego z ramienia Białostockiego Centrum Wsparcia Studentów ze Wschodu również kierowane są do osób ze Wschodu studiujących na białostockich uczelniach wyższych. W ramach projektu Centrum oferuje udział w doradztwie zawodowym oraz w bezpłatnych szkoleniach ułatwiających wejście na polski rynek pracy.
Kierunek Adaptacja II

Kierunek Adaptacja II

W ramach projektu Kierunek adaptacja (edycja II) Fundacja kontynuuje działalność pierwszego w Białymstoku Centrum Wsparcia Studentów ze Wschodu. Konsultanci Centrum udzielają bezpłatnych porad dla osób ze Wschodu studiujących, bądź chcących podjąć naukę na białostockich uczelniach. Oprócz tego Centrum oferuje udział w bezpłatnych kursach języka polskiego, wyjazdach edukacyjnych oraz w wolontariacie.
Study Tours to Poland

Study Tours to Poland

W ramach projektu Study Tours to Poland Fundacja cyklicznie organizuje wizyty studyjne w Białymstoku dla studentów z Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii. Studenci podczas wizyt dzięki przedstawicielom administracji rządowej, samorządów lokalnych, liderom organizacji pozarządowych, przedstawicielom biznesu, nauki i kultury mają możliwość poznać polski dorobek w zakresie demokratycznych i wolnorynkowych przemian, budowy państwa prawa i doświadczeń „polskiej drogi” do członkostwa w Unii Europejskiej.

Fundacja OKNO NA WSCHÓD

Fundacja OKNO NA WSCHÓD

Bądź na bieżąco.
„TAK dla edukacji – wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku”

„TAK dla edukacji – wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku”

realizowany jest przez Fundację Okno Na Wschód w partnerstwie z Uniwersytetem w Białymstoku. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 1 761 941,70 zł.
TAK DLA PRACY - edycja 2

TAK DLA PRACY - edycja 2

Projekt pt. „TAK dla pracy – kompleksowa aktywizacja zawodowa pozostających bez zatrudnienia mieszkańców i mieszkanek powiatów białostockiego, sokólskiego i m. Białystok – edycja 2” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 1 095 368,48 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Fundacja OKNO NA WSCHÓD informuje, iż w dniu 12.08.2019 r. została wybrana najkorzystniejsza oferta na zakup i dostawę laptopów wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu elektronicznego do Szkoły Podstawowej ZS-P w Czeremsze w ramach projektu pt. „Z nauką na TY” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego… [czytaj dalej]

Fundacja OKNO NA WSCHÓD informuje, iż w dniu 05.08.2019r. została wybrana najkorzystniejsza oferta w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania rynku Zapytanie ofertowe nr 1/Czeremcha/pomoce.dydaktyczne/2019 z dnia 25.07.2019 na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej ZS-P w Czeremsze w ramach projektu pt. „Z nauką na TY” o numerze RPPD.03.01.02-20-0302/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze… [czytaj dalej]

Fundacja OKNO NA WSCHÓD zaprasza do udziału w postępowaniu na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych  oraz oprogramowania edukacyjnego do Szkoły Podstawowej ZS-P w Narwi w ramach projektu pt. „Tak dla edukacji” o numerze RPPD.03.01.02-20-0304/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020” Termin składania ofert –… [czytaj dalej]

Fundacja OKNO NA WSCHÓD zaprasza do udziału w postępowaniu na zakup i dostawę wyposażenia sieci WiFi wraz z instalacją, montażem, podłączeniem i konfiguracją w Szkole Podstawowej ZSP w Narwi w ramach projektu pt. „Tak dla edukacji” o numerze RPPD.03.01.02-20-0304/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego… [czytaj dalej]

W związku z publikacją zapytania ofertowego w ramach projektu pt. “Z nauką na TY” Fundacja OKNO NA WSCHÓD otrzymała od potencjalnego oferenta zapytanie dotyczące przedmiotu zamówienia określonego pod poz. 36 Załącznika nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1.           Czy oczekują Państwo udostępnienia do zestawów materiałów dydaktycznych w języku polskim w tym co najmniej: a.           podręcznika… [czytaj dalej]

Fundacja OKNO NA WSCHÓD zaprasza do udziału w postępowaniu na zakup i dostawę laptopów wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu elektronicznego do Szkoły Podstawowej ZS-P w Narwi w ramach projektu pt. „Tak dla edukacji” o numerze RPPD.03.01.02-20-0304/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020” Termin składania… [czytaj dalej]

Fundacja OKNO NA WSCHÓD zaprasza do udziału w postępowaniu na zakup i dostawę laptopów wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu elektronicznego do Szkoły Podstawowej ZS-P w Czeremsze w ramach projektu pt. „Z nauką na TY” o numerze RPPD.03.01.02-20-0302/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020” Termin… [czytaj dalej]

Fundacja OKNO NA WSCHÓD zaprasza do udziału w postępowaniu na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej ZS-P w Czeremsze w ramach projektu pt. „Z nauką na TY” o numerze RPPD.03.01.02-20-0302/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020” Termin składania ofert – do 01.08.2019… [czytaj dalej]

W związku z uruchomieniem Centrum Wsparcia Cudzoziemców w Białymstoku, Fundacja OKNO NA WSCHÓD poszukujemy osoby do pracy na stanowisku: konsultant ds. cudzoziemców. OPIS STANOWISKA PRACY 1. udzielania konsultacji cudzoziemcom z Białorusi, Ukrainy i Rosji mieszkających w Białymstoku w zakresie: legalizacji pobytu, pracy, edukacji, spraw bytowych i życia codziennego (wynajem mieszkania, zameldowanie, służba zdrowia, e itd.)… [czytaj dalej]

Fundacja OKNO NA WSCHÓD rozpoczyna realizację projektu „Aktywizacja obywatelska cudzoziemców”, sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie adresowane jest do mieszkających w Białymstoku cudzoziemców, przede wszystkim obywateli Białorusi, Ukrainy, Rosji oraz Kazachstanu. Odpowiadając na problem z integracją i aktywnością społeczną obcokrajowców, projekt… [czytaj dalej]