Poznaj polski, poznaj Polskę - edycja II

Poznaj polski, poznaj Polskę - edycja II

W ramach projektu "Poznaj polski, poznaj Polskę - edycja II" kontynuujemy pracę nad pierwszą darmową platformą e-learningową umożliwiającą darmową naukę j. polskiego dla osób rosyjskojęzycznych. W ramach drugiej edycji projektu tworzymy poziom B2, ukraińską wersję platformy umożliwiającą naukę dla osób z Ukrainy, mobilną wersję platformy dostępną na tabletach oraz smartfonach, jak również dodatkowe moduły ćwiczeniowe.
SZANSA W INTEGRACJI

SZANSA W INTEGRACJI

Projekt realizowany przez Fundację OKNO NA WSCHÓD w partnerstwie z Powiatem Hajnowskim oraz Gminą Miejską Hajnówka w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2018 r. 100 mieszkańców/nek Hajnówki otrzyma wsparcie w ramach reintegracji społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej, jak również szkolenia i staże zawodowe oraz zajęcia sportowe, w świetlicach dziecięcych i młodzieżowych dla dzieci. Rekrutacja odbywa się w II turach - ZAPRASZAMY!
Krok do kariery

Krok do kariery

Działania w projekcie Krok do kariery realizowanego z ramienia Białostockiego Centrum Wsparcia Studentów ze Wschodu również kierowane są do osób ze Wschodu studiujących na białostockich uczelniach wyższych. W ramach projektu Centrum oferuje udział w doradztwie zawodowym oraz w bezpłatnych szkoleniach ułatwiających wejście na polski rynek pracy.
Kierunek Adaptacja II

Kierunek Adaptacja II

W ramach projektu Kierunek adaptacja (edycja II) Fundacja kontynuuje działalność pierwszego w Białymstoku Centrum Wsparcia Studentów ze Wschodu. Konsultanci Centrum udzielają bezpłatnych porad dla osób ze Wschodu studiujących, bądź chcących podjąć naukę na białostockich uczelniach. Oprócz tego Centrum oferuje udział w bezpłatnych kursach języka polskiego, wyjazdach edukacyjnych oraz w wolontariacie.
Study Tours to Poland

Study Tours to Poland

W ramach projektu Study Tours to Poland Fundacja cyklicznie organizuje wizyty studyjne w Białymstoku dla studentów z Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii. Studenci podczas wizyt dzięki przedstawicielom administracji rządowej, samorządów lokalnych, liderom organizacji pozarządowych, przedstawicielom biznesu, nauki i kultury mają możliwość poznać polski dorobek w zakresie demokratycznych i wolnorynkowych przemian, budowy państwa prawa i doświadczeń „polskiej drogi” do członkostwa w Unii Europejskiej.

Fundacja OKNO NA WSCHÓD

Fundacja OKNO NA WSCHÓD

Bądź na bieżąco.
„TAK dla edukacji – wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku”

„TAK dla edukacji – wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku”

realizowany jest przez Fundację Okno Na Wschód w partnerstwie z Uniwersytetem w Białymstoku. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 1 761 941,70 zł.
TAK DLA PRACY - edycja 2

TAK DLA PRACY - edycja 2

Projekt pt. „TAK dla pracy – kompleksowa aktywizacja zawodowa pozostających bez zatrudnienia mieszkańców i mieszkanek powiatów białostockiego, sokólskiego i m. Białystok – edycja 2” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 1 095 368,48 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Фонд ОКНО НА ВОСТОК в рамках работы Центра Поддержки Иностранцев открывает набор заявок на бесплатные курсы польского языка в Белостоке. Желающие подать заявку на курсы должны: 1. быть гражданами Беларуси, Украины, России и Казахстана 2. легально находится в Польше 3. проживать в Белостоке Заполнить заявку можно на сайте www.belostok.pl Центр Поддержки Иностранцев работает в рамках… [czytaj dalej]

Fundacja OKNO NA WSCHÓD informuje, iż w dnia 13.09.2019 r. została wybrana najkorzystniejsza oferta na wykonywanie usługi polegającej na przewożeniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Narwi, ul. Mickiewicza 81, 17-210 Narew, pow. hajnowski, woj. podlaskie na różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne, wycieczki i obozy okresie wrzesień 2019 – czerwiec 2021 w ramach projektu pt. „Tak dla… [czytaj dalej]

Fundacja OKNO NA WSCHÓD realizując projekty UE poszukuje solidnej, odpowiedzialnej osoby do pracy, która chce zdobywać doświadczenie zawodowe na stanowisku Asystent kierownika projektów UE. WYMAGANIA: – wykształcenie wyższe – bardzo dobra organizacja pracy – aktywna postawa w rozwiązywaniu problemów – umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu – samodzielność w realizacji powierzonych zadań i terminowość MILE… [czytaj dalej]

Fundacja OKNO NA WSCHÓD zaprasza do udziału w postępowaniu na wykonywanie usługi polegającej na przewożeniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Narwi, ul. Mickiewicza 81, 17-210 Narew, pow. hajnowski, woj. podlaskie na różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne, wycieczki i obozy okresie wrzesień 2019 – czerwiec 2021 w ramach projektu pt. „Tak dla edukacji” o numerze RPPD.03.01.02-20-0304/16, współfinansowanego… [czytaj dalej]

Fundacja OKNO NA WSCHÓD zaprasza do udziału w postępowaniu na przygotowanie i realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć rozwijających zdolności uczniów, kół zainteresowań, projektów edukacyjnych, zajęć specjalistycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i o charakterze terapeutycznym dla uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej ZS-P w Narwi w ramach projektu „Tak dla… [czytaj dalej]

Z dniem 02.09.2019 Fundacja OKNO NA WSCHÓD rozpoczyna rekrutację na darmowe szkolenia zawodowe i staże z wynagrodzeniem, finansowane z funduszy europejskich w ramach projektu „Szansa”. Projekt adresowany jest do osób nieposiadających zatrudnienia, m.in.: 1. osób bezrobotnych (zarówno zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych w PUP) 2. studentów 3. osób po 50 roku życia 4. podopiecznych MOPR Oferujemy… [czytaj dalej]

Fundacja OKNO NA WSCHÓD zaprasza do udziału w postępowaniu na przygotowanie i realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć rozwijających zdolności uczniów, kół zainteresowań, projektów edukacyjnych, zajęć specjalistycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i o charakterze terapeutycznym dla uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej ZS-P w Czeremsze w ramach projektu pt. „Z… [czytaj dalej]

Asystent kierownika projektu z j. rosyjskim miejsce pracy: Białystok Fundacja OKNO NA WSCHÓD realizując projekty krajowe i międzynarodowe poszukuje solidnej, odpowiedzialnej osoby do pracy, która chce zdobywać doświadczenie zawodowe na stanowisku Asystent kierownika projektu z j. rosyjskim. WYMAGANIA OBLIGATORYJNE: – bardzo dobra znajomość języka rosyjskiego w mowie i piśmie (mile widziani studenci/absolwenci filologii rosyjskiej) –… [czytaj dalej]

Fundacja OKNO NA WSCHÓD informuje, iż w dnia 09.08.2019 r. została wybrana najkorzystniejsza oferta na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych  oraz oprogramowania edukacyjnego do Szkoły Podstawowej ZS-P w Narwi w ramach projektu pt. „Z nauką na TY” o numerze RPPD.03.01.02-20-0302/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa… [czytaj dalej]

Fundacja OKNO NA WSCHÓD informuje, iż w dnia 07.08.2019 r. została wybrana najkorzystniejsza oferta na zakup i dostawa wyposażenia infrastruktury sieciowej WiFi wraz z instalacją, montażem, podłączeniem i konfiguracją do Szkoły Podstawowej ZSP w Narwi w ramach projektu pt. „TAK dla edukacji” o numerze RPPD.03.01.02-20-0304/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w… [czytaj dalej]